Europæisk Kulturregion

Det fortsatte tætte kultursamarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner har fået navn og retning.

Vi er 19 kommuner. 19 stemmer. 19 fortællinger. Men vi har én ting til fælles: Vi elsker kultur. For i kulturen nedbrydes der grænser og bygges broer. Og det er lige præcis det, der er målet med Europæisk Kulturregion.

Nu skal regionens mange kulturaktører på banen og de første events i kalenderen, så borgere i hele regionen får gavn af den fælles satsning på kultur.

Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 har forandret os. Vi har fundet ud af, at vi er stærkere sammen. At vi kan vinde rigtig meget, hvis vi lader os inspirere af hinanden og løfter i flok. Og vi har lært, at vores forskelligheder er en styrke, som vi skal blive endnu bedre til at udnytte.

Samarbejde uden grænser

Europæisk Kulturregion er både et navn og en ambition. Vi vil bruge al den erfaring og de nye kompetencer, vi har fået i kulturhovedstadsåret til fortsat at styrke det kulturelle samarbejde på tværs af regionen. Vi er allerede nået langt, men vi vil endnu længere.

Projektet er et samarbejde mellem Region Midtjylland og regionens 19 kommuner. Det er finansieret af kommunerne og regionen i fællesskab og fokuserer på borgerrettede arrangementer og projekter, der både dyrker samarbejdet, sikrer geografisk spredning og har internationalt perspektiv.

Løfter i fællesskab
- Det er fantastisk, at regionens 19 kommuner med hver deres unikke profiler bakker op om at sikre arven efter Aarhus 2017, og jeg er overbevist om, at vi også i fremtiden kan løfte hinanden på kulturområdet. Europæisk Kulturregion er et ambitiøst samarbejde, som vi satser målrettet på fra regionens side, siger formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S).


Samarbejdet finansieres af kommuner og region i fællesskab på den måde, at kommunerne bidrager med én krone per borger, og regionen med samme beløb. Derudover dedikerer Region Midtjylland to årsværk til samarbejdet, ligesom der er mulighed for at målrette penge fra regionens kulturudviklingsmidler til projekter i Europæisk Kulturregion.

Fakta

  • Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen indgik i november en aftale om samarbejde på kulturområdet efter Kulturhovedstadsåret 2017
  • Aftalen bygger videre på de gode erfaringer og det samarbejdsmomentum, som kulturhovedstadsprojektet har skabt.
  • Aftalen løber i første omgang i to år. Aftalen sikrer fælles udvikling af konkrete projekter og kulturaktiviteter samt samarbejde om internationale konferencer og events. Samtidigt bygger den videre på de værdifulde samarbejdsformer, arbejdet med Kulturhovedstaden har afsløret.  
  • Læs mere om baggrunden for samarbejdet