Fælles Indkøb Midt

Fælles Indkøb Midt er et samarbejde mellem Hedensted, Horsens, Samsø og Odder Kommune.

Fælles indkøb Midt varetager indkøbet af varer og tjenesteydelser for Odder Kommune.

Fælles indkøb Midt varetager hele indkøbsprocessen og er blandt andet ansvarlige for den praktiske gennemførsel af udbud. Fælles Indkøb Midt ønsker at bidrage til, at indkøbsprocessen fra start til slut giver nemme og billige indkøb med en tilstrækkelig, god kvalitet. Fælles Indkøb Midt's primære fokusfelter og dermed indkøbs- og udbudskonsulenternes ansvarsområder er rådgivning, konkurrenceudsættelse og aftaleopfølgning.

Du kan læse mere om hvordan Fælles Indkøb Midt udfører sit arbejde og hvordan du kan blive leverandør på fikm.dk