Aktuelle udbud

Odder Kommune udbyder nu 1. etape af det nye erhvervsområde beliggende på C.E. Galls Vej

De grunde, som udbydes til salg fremgår af oversigtsplanen/udstykningsplanen.

Vilkårene for udbuddet fremgår af udbudsvilkår af 19. maj 2022.

Køb af en erhvervsgrund vil ske på vilkår, som fremgår af den betingede købsaftale med bilag 1-8.

Afgivelse af tilbud skal ske ved at udfylde tilbudsbrevet og sende dette pr. e-mail til juridisk konsulent Morten Louis Øberg på morten.oeberg@odder.dk 

Af vedlagte privatlivsinformation kan du se, hvordan Odder Kommune behandler dine personoplysninger i forbindelse med udbuddet og et efterfølgende køb af en erhvervsgrund.

Hent udbudsmateriale