Andre vigtige evner

Det er en kæmpe opgave for et barn at lære sprog. Derfor har det brug for redskaber som fælles opmærksomhed, evnen til efterligning og mimik/gestik.

Fælles opmærksomhed

Når barnet er ca. 7-9 måneder begynder det at kunne dele sin opmærksomhed med en anden person. Fælles opmærksomhed har man, når barn og voksen retter deres blikke og opmærksomhed på en genstand på samme tid, f.eks. en ting. Typisk kigger barnet først på tingen og derefter på den voksne for at sikre sig, at den voksne ser det samme og for at aflæse den voksnes reaktion. På den måde opstår der er treenighed mellem barnet, den voksne og tingen.

Evnen til fælles opmærksomhed er afgørende, når barnet skal lære ord. Barnet kigger på en genstand f.eks. en bold og kigger bagefter på den voksne. Når den voksne så siger: “Bold. Se en bold”, så ved barnet efter nogle gentagelser, at den runde genstand, der kan trille, er en bold. Når den voksne så siger: “Bolden kan trille, se trille, trille, trille”, så får barnet udvidet sin viden om verden (en bold kan trille) og sit ordforråd (boldens bevægelse hen over gulvet kaldes trille).

Mange undersøgelser viser, at den helt tætte kommunikation mellem barn og voksen, hvor den voksne giver barnet ord og hvor barnet kan aflæse den voksnes reaktion, blikretning og ansigtsudtryk, har en direkte sammenhæng med størrelsen på barnets ordforråd. Jo flere situationer med fælles opmærksomhed, desto større ordforråd.

Efterligning/imitation

Få uger gammel er spædbarnet i stand til at efterligne den voksnes ansigtsudtryk og ved ca. otte måneder, kan barnet også begynde at efterligne den voksnes handlinger. Denne evne til spontant at efterligne andres handlinger er en vigtig evne, når man skal lære sprog.

De fleste børn opfører sig i perioder som papegøjer, der efterligner alt det, de hører. Det er et vigtigt led i deres sprogtilegnelse, så nyd den lille ´papegøje´. Indimellem laver børnene nogle ´fejl´, men det bør som regel ikke give anledning til bekymring. ´Fejlene´ kan være tegn på, at barnet har lagt mærke til nogle bestemte sproglige mønstre og at det er i gang med at lære sig grammatiske regler.

Måske har barnet brugt et ord korrekt i en periode, hvorefter det begynder at bruge ordet forkert for senere at bruge det rigtigt igen. Når barnet laver ´fejl´, betyder det, at det ikke længere bare efterligner de voksne, men at det selv er begyndt at danne regler for grammatik.

Grammatisk udvikling

Efterligning

Grammatikregel indlært

Korrekt brug

Køer (jeg efterligner de voksne)

 

Gik (jeg efterligner de voksne)

Koer (jeg har erfaret, at -er er en flertalsendelse, der tit klistres bag på et ord)

 

Gåede (jeg har erfaret, at -ede er en datidsendelse, som bruges ofte)

Køer (nu har jeg lært, at -er ikke duer til ko)

 

Gik (nu har jeg lært, at -ede ikke due til at gå)

 

Ansigtsudtryk og gestik

Det 11-13 måneder gamle barn begynder at pege på det, som barnet er interesseret i. På den måde retter det andres opmærksomhed i samme retning. Måske barnet også bruger et af sine første ord f.eks. “Det?” (Hvad er det?).

Barnet kan nu også slå ud med armene for at vise, at noget er væk. Barnets ansigtsudtryk og gestik spiller en stor rolle i sprogudviklingen og man skal være opmærksom, hvis et barn ikke bruger gestik eller skifter ansigtsudtryk.