Førtidspension

Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension, men det er kommunen, der tilkender førtidspension.

Dvs. det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension. Jobcenter Odder er placeret på Odder Rådhus og kan træffes på tlf. 87 80 37 87  eller email: jobcenter@odder.dk 

Men det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension.