Handicapkørsel

Her kan du læse om mulighederne for handicapkørsel Odder Kommune.

Henvendelse vedrørende ansøgning om handicapkørsel skal ske til Odder Kommunes:

Sundhed & Omsorg
Vitavej 67, dør 4
8300 Odder.
Tlf. 87 80 37 00

Her kan du hente skemaet til Ansøgning om individuel handicapkørsel. Skemaet kan printes og sendes til ovenstående adresse. Man er også velkommen til at kontakte Visitationen for et ansøgningsskema.

Hvad er handicapkørsel?

Handicapkørslen er kørsel til fritidsformål for borgere, som er svært bevægelseshæmmede og derfor ikke kan benytte den sædvanlige kollektive trafik.

Kommunen visiterer til kørslen.

Når du er visiteret, har du ret til 104 enkelt ture pr. kalenderår. Ubrugte ture kan ikke overføres til et nyt år.

Hvem kan modtage hjælpen?

  • For at blive visiteret til handicapkørsel skal man
  • være fyldt 18 år
  • være stærkt bevægelseshæmmet, så almindelig kollektiv trafik ikke kan anvendes
  • have nedsat gangfunktion, der berettiger til ganghjælpemiddel, f..eks kørestol, rollator gangstativ eller albuestokke
  • handicappet skal vare mere end 12 måneder

Hvad kan du køre til?

Du kan kun bruge handicapkørsel til fritidsformål. Det er for eksempel besøg hos venner og familie, indkøb, frisør, idrætsaktiviteter eller kulturelle aktiviteter.

Aktiviteter der ikke indgår i hjælpen

  • Du kan ikke bruge handicapkørsel til læge/speciallæge samt hospitalskørsel.
  • Skal du til behandling hos egen læge, skal du kontakte din bopælskommune.
  • Skal du til behandling på sygehuset, skal du kontakte patientbefordringskontoret.

Lovgrundlag

Den individuelle handicapkørsel fremgår af lov om trafikselskaber, § 11.