Det specialiserede socialområde

Titel: "Når vi rækker hånden lidt længere frem". Et billede skabt sammen og på tværs af borgere på Det Specialiserede Socialområde sammen med kunstneren Ole Grøn.
Titel: "Når vi rækker hånden lidt længere frem". Et billede skabt sammen og på tværs af borgere på Det Specialiserede Socialområde sammen med kunstneren Ole Grøn.

Mit navn er Britta Kempel, jeg er Social- og Borgerservicechef i Odder kommune. Det Specialiserede Socialområde består af Bo & Beskæftigelse, Vejleding & Mestring, Forebyggelse & Rusmidler og Myndighed. Vores fælles kerneopgave er at understøtte borgeren i at mestre eget liv og i at deltage som aktiv medborger i fællesskabet. 

Vores menneskesyn tager udgangspunkt i at alle mennesker har noget værdifuldt at bidrage med, og ingen skal stå udenfor fællesskabet. Alle skal have mulighed for at udfolde deres potentiale som aktive medborgere, og vi tror på, at den bedste indsats vi kan give, er den, der gør borgeren i stand til, i videst mulig omfang, at mestre egen tilværelse.

På menuen ovenover kan du klikke dig videre og læse mere omkring det område du har interesse i.

Hvis du er interesseret i at læse mere om den overordnede strategi for området kan du kikke på linket her: Strategi - Det Specialiserede Socialområde

God læse lyst!

Britta Kempel, Social- og Borgerservicechef

Britta Kempel, Social- og Borgerservicechef