Institutioner med sociale tilbud

Her finder du en række af Odder kommune tilbud på handicapområdet. Tilbuddene findes på flere af kommunens forskellige institutioner. Bl.a.:

 • Bo & Beskæftigelse - botilbud for voksne udviklingshæmmede
 • Hjerneskadevejledningen - formålet med hjemmevejledning er at give den senhjerneskadede mulighed for at genoptage dagligdagens forskellige aktiviteter
 • Mentorteamet - Odder kommunes tilbud om hjemmevejledning 
 • Vejledning og Mestring - Odder kommunes tilbud til sindslidende
 • Åhusene - støttetilbud til voksne i Odder kommune med betydelig varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Botilbud

 • Bo & Beskæftigelse har botilbud for voksne udviklingshæmmede
 • Hjerneskadevejledningen - formålet med hjemmevejledning er at give den senhjerneskadede mulighed for at genoptage dagligdagens forskellige aktiviteter
 • Åhusene er et bo- og støttetilbud til voksne i Odder kommune med betydelig varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Private botilbud

 • Hadruplund er botilbud for udviklingshæmmede børn og voksne. Har intern skole og aktivitetstilbud
 • Tornsbjerggård er for udviklingshæmmede voksne. Har aktivitetstilbud

Aktivitetstilbud

 • Bo & Beskæftigelse har botilbud for voksne udviklingshæmmede
 • Vejledning og Mestring er Odder kommunes tilbud til sindslidende

Sociale tilbud

Bo & Beskæftigelse
Stenslund 7
8300 Odder
Tlf.: 87 80 06 22  
E-mail: bb@odder.dk

Hjerneskadevejledningen
Hjerneskade-koordinator
Charlotte Engelbrecht Olesen
Adresse: Lundevej 3, lejlighed 204,
8300 Odder
Mobil 30 84 34 24
Mail: charlotte.olesen@odder.dk

Mentorteamet
Vitavej 75
8300 Odder
Tlf.: 87 80 39 97
E-mail: stotteteamet@odder.dk
Leder: Charlotte Reinholt

Vejledning og Mestring 
Lundevej 3, lejl. 106-109
8300 Odder
Tlf.: 87 80 39 90  
E-mail: vm@odder.dk  
Hjemmeside

Åhusene 
Østergade 45 F st.
8300 Odder
Tlf.: 87 80 36 40  
E-mail: bb@odder.dk 

Hadruplund
Hadrupvej 41
8350 Hundslund
tlf. 86 55 08 09
E-mail: info@hadruplund.dk

Tornsbjerggård
Tornsbjergvej 98
Hadrup
8350 Hundslund
Tlf. 8655 0405
Email: mail@tornsbjerggaard.dk
Hjemmeside: tornsbjerggaard.dk