Efterlevelseshjælp

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler efterlevelseshjælp.

Hvem kan få efterlevelseshjælp?

Du kan søge om efterlevelseshjælp, hvis din ægtefælle eller samlever dør. Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb, der afhænger af din indkomst og formue.

Hvis du har brug for hjælp

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler efterlevelseshjælp. Har du spørgsmål om efterlevelseshjælp, kan du finde svar på:

Her kan du:

  • søge om efterlevelseshjælp.
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål om efterlevelseshjælp.

Du kan også kontakte: