Pleje af døende - palliation

Hvad

Palliation betyder lindring, og betegner den professionelle indsats for at forebygge og lindre lidelse, hvis du er ramt af livstruende sygdom og nærtstående død.
Palliativ indsats retter sig mod fysiske, psykiske, sociale og åndelige lidelser, for både dig der er syg og for dine nærmeste pårørende.

Hvem udfører

I Odder Kommune koordineres den palliativ indsats af egen læge, hjemmesygeplejerskerne og Visitationsteamet, og varetages i et samarbejde mellem relevante fagpersoner, den syge og de nærmeste pårørende.
Fagpersoner og samarbejdspartnere du som borger vil kunne møde, ifm den palliative indsats til dig og dine pårørende er:

  • Praktiserende læge
  • Plejepersonale – hjemmesygeplejersker, terapeuter, sosu-assistenter og sosu-hjælpere
  • Borgerforløb i Odder Kommune
  • Sygehusafdelinger – inkl. Det Palliative Team
  • Præst
  • Vågekoner

Pris

Palliativ pleje og omsorg ydes gratis. Som borgere med terminalerklæring får du også betalt dit medicinforbrug.

Hvornår

Du skal visiteres til sygepleje, og kan få sygepleje både som planlagte besøg eller ved akutte opståede behov hele døgnet, når en sygeplejefaglig indsats er påkrævet.

Pasning af døende hjemme?
I Odder Kommune er der mulighed for pasning af døende i eget hjem.

Hvordan
Borgerforløb
Vitapark, Vitavej 67, dør 4
8300 Odder
Tlf. 87 80 37 00
Telefontid for visitatorer og sagsbehandlere:
kl. 8 - 9 og 12.30 - 13.30 alle hverdage.