Odder Kommune indgår fra 2009 i samarbejdskonstruktionen Folkesundhed i Midten. "Folkesundhed i Midten” yder økonomisk støtte til forsknings- og udviklingsaktiviteter til parterne i samarbejdskonstruktionen.

Forsknings- og udviklingsaktiviteterne skal bidrage til følgende formål: 

  • at sikre, at forsknings- og udviklingsarbejde i det fælles kommunalregionale opgavefelt understøtter, at ydelser og uddannelse af sundhedspersoner varetages på et højt fagligt niveau
  • at opruste kommunerne og regionen til i fællesskab at tiltrække nationale forsknings- og udviklingsmidler i samarbejde med faglige miljøer
  • at udvikle et strategisk samarbejde med Aarhus Universitet

Hvem er med i Folkesundhed i Midten?

Samarbejdskonstruktionen udgøres af Region Midtjylland og alle 19 kommuner i regionen.

Lovgrundlag
Folkesundhed i Midten er etableret som følge af Sundhedslovens § 194, hvor regionerne har ansvaret for, at der udføres forsknings- og udviklingsarbejde i regionen, mens kommunerne skal medvirke til denne forskning.

Læs mere om: