Sundhedsaftalen

Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng og koordination i den patientrettede forebyggelse, som går på tværs af kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger. Samarbejdet og ansvarsfordelingen er beskrevet i en sundhedsaftale. Målet er at skabe et brugerfokuseret sundhedsvæsen, der bygger på et tæt samarbejde mellem parterne, og som muliggør en sammenhængende indsats af høj faglig kvalitet.

Sundhedsaftalen omfatter blandt andet:

  • Aftale om indlæggelser
  • Aftale om træning
  • Aftale om hjælpemidler
  • Aftale om sundhedsfremme og forebyggelse
  • Aftale om patientsikkerhed
  • Aftale om mennesker med psykisk sygdom
  • Aftale om børn, unge og gravide

Aftalen skal sikre en koordineret og sammenhængende indsats for de borgere, der som patienter bevæger sig på tværs af de myndighederne.

Samarbejde

Odder Kommune indgår i et tæt samarbejde med Regionshospitalet i Horsens, men kommunen samarbejder med alle sygehusene i Region Midtjylland. Der-udover har Odder Kommune ansat en praksiskonsulent, der skal hjælpe kommunen med at videreudvikle sundhedsfremmede og forebyggende tiltag.
Praksiskonsulenten er en praktiserende læge med praksis i Odder Kommune.

Se Sundhedsaftalen 2019 - 2023. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner.