Odder Kommunes privatlivsinformation for sociale medier

Læs hvordan kommunen håndterer dine personoplysninger på sociale medier.

1. Formål med brug af personoplysninger

Når Odder Kommune bruger personoplysninger på sociale medier, gør vi det på følgende måder:

  • Vi håndterer dine oplysninger for at kunne administrere henvendelser og indlæg, vi modtager fra dig med det formål at besvare din henvendelse
  • Vi håndterer dine oplysninger, når du har givet os samtykke til at måtte dele dem på sociale medier i forbindelse med vores tilbud og aktiviteter.

2. Grundlaget for brugen af dine personoplysninger

Grundlaget for vores brug af dine personoplysninger på sociale medier vil typisk være dit samtykke efter GDPR artikel 6, stk. 1 litra a. Enten gennem din henvendelse til os gennem de sociale medier eller din tilladelse til, at vi må offentliggøre oplysninger om dig her.

Når vi bruger personoplysninger til at målrette vores indhold, gør vi det, så vi bedst muligt kan løfte de kommunikationsopgaver, vi har som offentlig myndighed.

3. De typer af personoplysninger vi håndterer

Når vi modtager en henvendelse fra dig, behandler vi dit navn/brugernavn og henvendelsens indhold.

Når vi offentliggør oplysninger, bruger vi kun de oplysninger, vi har fået tilladelse til at dele. Det drejer sig typisk om navne, interviews, billeder og video.

Når vi målretter vores indhold, segmenterer vi på køn, alder, geografi og interesser på baggrund af den viden, den enkelte social medie-platform har om dig. Vi har kun adgang til oplysningerne i pseudonymiseret form. Det er således kun de enkelte sociale medier der kan identificere dig på baggrund af oplysningerne.

4. Ansvaret for henvendelsers indhold

Det er den enkelte bruger, der har ansvaret for indholdet i en henvendelse. Vi anbefaler derfor, at du ikke deler oplysninger, du ikke ønsker offentliggjort. Ligesom vi forbeholder os retten til at fjerne stødende materiale eller materiale, der enten er ulovligt eller ikke følger vores retningslinjer.

Vi sagsbehandler ikke på vores social medie platforme, ligesom vi heller ikke gør brug af beskedfunktionen på Facebook.

5. Sletning

Som udgangspunkt sletter vi oplysninger om dig, når vi ikke længere har brug for dem. På sociale medier vil dine henvendelser og vores offentliggjorte indhold dog ligge tilgængeligt, så længe det pågældende sociale medie tillader det.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen – udover ovennævnte rettigheder - en række andre rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Odder Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

Dine rettigheder indebærer bl.a.:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige eller unøjagtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder bl.a., hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet lovligt grundlag for at behandle personoplysningerne.

Ret til begrænsning af behandling
Hvis du bestrider de personoplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af personoplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af personoplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for personoplysningerne.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage personoplysninger, du har stillet til rådighed for Odder Kommune, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Du har også ret til at overføre disse personoplysninger til fx en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7. Sådan kontakter du os

Databeskyttelsesrådgiver i Odder kommune
Lars Nors
Telefon: 2090 2026
E-mail: dpo@odder.dk   
Bemærk: Skriv ikke cpr. nr. eller lignende i e-mail

Indeholder din henvendelse oplysninger, du ønsker at holde fortrolige, anbefaler vi, at du bruger Digital Post til at kontakte kommunen.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.