Regler om straffeattest

Odder Kommune forlanger straffeattest for alle nyansatte inden for børne- og ungeområdet.

Fakta om straffeattester:
Der findes tre former for straffeattester:
· en udvidet straffeattest, der omfatter overtrædelser af Straffeloven, Færdselsloven, Særlove og Lov om euforiserende stoffer. Oplysningerne slettes efter 10 år.
· en børneattest, der giver oplysninger om overgreb mod børn under 15 år.
· en privat straffeattest, med begrænsede oplysninger, der omhandler overtrædelser af Straffeloven og Lov om euforiserende stoffer. Oplysningerne slettes efter fem år, dog efter to år ved frafald af tiltale.

Regler ved nyansættelser:

Kommunen forlanger en udvidet straffeattest og en børneattest for personer, der har direkte kontakt med børn. Det kan fx være:

Lærere, skoletandlæger, skolelæger, skolepsykologer, servicemedarbejdere/leder, pedeller, klinikassistenter, tandplejere, sundhedsplejersker, pædagoger og medhjælpere, klubansatte, børnebibliotekarer, fysioterapeuter.

For andre ansatte kan de ansættende institutioner bede ansøgeren om en privat straffeattest.

Ansøgeren skal give tilladelse

Ansøgeren skal give tilladelse til, at der indhentes udvidet straffeattest og børneattest.
En privat straffeattest kan enhver hente hos politiet, man skal dog medbringe billedlegitimation.

Alle typer ansatte

Reglerne gælder både for måneds- og timelønnede og for både fastansatte og midlertidigt ansatte, herunder personer i fleksjob, puljejob og jobtræning mv. inden for børne- og ungeområdet.

Nuværende ansatte er ikke omfattet af reglerne.