Tilbud til veteraner

I Odder Kommune arbejder vi på at yde en indsats for veteraner. Det betyder, at vi samarbejder med Veterancentret for at klæde medarbejderne på til at varetage indsatsen.

På Beskæftigelsesområdet får medarbejdere viden om blandt andet, hvordan kompetencer i militært regi kan omsættes til et civilt job, og hvordan symptomer på PTSD (posttraumatisk stresssyndrom) kan spottes.

På børn- og ungeområdet kan det være vigtigt for medarbejdere at vide, hvad man skal være opmærksom på hos børn, hvis forældre kan være veteraner.

Medarbejdere fra ældre- og handicapområdet har samtidig fået viden, som relaterer sig til deres fagområde.

Kontaktoplysninger til Odder Kommune

Kontaktperson: Gitte Krabbe Kurup
Jobcenter Odder
Rådhusgade 3, 8300 Odder
Telefon: 2486 5579
E-mail: Gitte.Kurup@odder.dk

Kontaktoplysninger til Veterancentret   

Veterancentret
Hovedadresse: Ringsted Kaserne, Garnisonen 1, 4100 Ringsted
Telefon: 7281 9700
E-mail: vetc-myn@mil.dk

Tjenestesteder 

Veterancenter Aalborg
Aalborg Kaserner
Bygning 29
Gl. Høvej 34
9400 Nørresundby

Veterancenter Holstebro
Jydske Dragonregiment
Bygning 20
Dragonkasernen 1
7500 Holstebro

Veterancenter Høvelte
Livgardens Kaserne
Bygning 42
Høveltevej 117
3460 Birkerød

Veterancenter Fredericia
Ryes Kaserne
Bygning 6
Treldevej 110
7000 Fredericia

Veterancenter Karup
Flyvestation Karup
Herningvej 30
7470 Karup J

Veterancenter København
Svanemøllens Kaserner
Bygning 40
Ryvangs Alle 1
2100 København Ø

Veterancenter Ringsted
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Veterancenter Slagelse
Bygning 2
Antvorskov Kaserne
Charlottedal Alle 4
4200 Slagelse

Kontaktoplysninger til Veteranhjemmet i Aarhus

Edwin Rahrs Vej 61 
8220 Brabrand
Telefon: 2014 9905

Anerkendelse af veteraner

Odder Kommune anerkender bl.a. veteranerne ved at deltage i den nationale flagdag. Det foregår ved en officiel markering af Flagdagen for Danmarks udsendte den 5. september. Her er der kransenedlæggelse, tale ved borgermesteren, gudstjeneste og efterfølgende kaffe. Se her video fra en tidligere markering af Flagdagen

Samarbejdsaftale mellem Veterancentret og Odder Kommune

Se samarbejdsaftale

Kontakt os

Jobcenter Odder
Rådhusgade 3
8300 Odder

Virksomhedsservice
Vitaparkvej 17
8300 Odder

E-mail: jobcenter@odder.dk

Åbningstider

Telefon: 8780 3787
EAN: 5798006128556

LinkedIn: Jobcenter Odder