Læs arkitekternes tanker om sundhedshuset

Her kan du læse lidt om de tanker, som arkitekterne fra Friis&Moltke har gjort sig om det nye sundhedshus.

Det er næppe gået din næse forbi, hvis du færdes i området omkring VitaPark, at der er et stort byggeri i gang på den ene side af den nuværende bygning. Det er det nye sundhedshus, der kommer til at rumme en lang række sundhedsfunktioner.

Huset er tegnet af Friis&Moltke, der også har tegnet rådhuset, og byggeriet kommer til at være rigtig flot. Det bliver i røde mursten, med masser af store vinduer der kan give lys og så har arkitekterne også gjort en indsats for at bygningen skal passe sammen med VitaPark og området i det hele taget.

Deres fulde beskrivelse af arbejdet kan læses her, hvor du også kan se flere billeder af byggeriet, og der står blandt andet om sundhedshuset, at:

”Bygningens smukke beliggenhed højt på grunden omgivet af en grøn park kommer til at stå som et pejlemærke og omdrejningspunkt for sundhed og velvære. Der er arbejdet med at skabe et levende og imødekommende sundhedshus, hvor sammenhænge mellem ude og inde er tydelig. Visuel forbindelse til det øvrige VitaPark er ligeledes prioriteret for at skabe de bedste muligheder for faglig synergi med de øvrige lejere i VitaPark.”

Byggeriet af det nye sundhedshus er godt i gang, og huset skulle efter planen være klar til indflytning i slutningen af 2022.