Over- og Neder Randlev

Landsbyerne Over Randlev og Neder Randlev finder du i det naturskønne område – den grønne enklave - mellem Horsensvej og Houvej.

Området dækker også Randlev Mose med et rigt og mangfoldigt plante- og dyreliv. ’Mosen’, som den kaldes i daglig tale, er et besøg værd, hvis du vil have unikke naturoplevelser helt tæt ind på livet.

Tæt på naturen og en del af lokalområdets historie kommer du også, hvis du går en tur på den lille del af den gamle banestrækning i Neder Randlev, som løber parallelt med Houvej. Også Randlev Kirke og præstegård, hvor St. St. Blicher havde sit barndoms- og ungdomshjem, har stor værdi for kulturmiljøet, både arkitektonisk og historisk. 

Randlev Lokalråd arbejder for, at vores lokalområde forbliver et vedkommende kultur- og lokalmiljø med mulighed for læring og udvikling, samarbejde og bosætning. Vi samarbejder tæt med de øvrige lokalråd i nærområdet.

Randlev set fra drone

Lokalrådene i Odder Kommune er resultatet af kommunalbestyrelsens ønske om at udbygge samarbejdet med lokalområderne. Randlev Lokalråd er talerøret for enhver borger, forening, institution og erhvervsvirksomhed med bopælsadresse i landsbyerne Over- og Neder Randlev og de omgivende lokalområder. Medlemskab er vederlagsfrit.

Randlev Lokalråd er på Facebook. Her deler vi bl.a. omtaler af arrangementer, begivenheder og aktiviteter, som idrætsforeningen, borgerforeningerne i Over- og Neder Randlev, Randlevskolen, Randlevklubben, kirken, menighedsråd og initiativrige borgere sætter i søen.

Har du lyst til at høre mere, er du altid velkommen til at kontakte vores lokalrådsformand. Lokalråd i Odder Kommune.