Tunø – en bilfri ø

Velkommen til Tunø.

Hvor ligger Tunø, og hvordan kommer man dertil?

Tunø dækker 3,5 km2 og ligger ud for Odder Kommunes østkyst nær Nordby Bakker på Samsø. Tunøfærgen sejler fire op til fire gange dagligt fra Hou Havn om sommeren. Om vinteren knapt så ofte. 
Sejltiden er 55 min.
Se fartplan på Tunø Færgens hjemmeside.

Tunboerne ønsker ikke personbiler på Tunø af hensyn til miljøet og sikkerheden. Vejnettet er ikke egnet til bilkørsel og der er ingen P-plads. Til persontransport, godstransport og bagage tilbydes kørsel med Traxa (traktor m. vogn) efter aftale. Personbiler med blåt handicapskilt i forruden og håndværkerbiler til opgaver på øen er velkomne.

Tunø har en privat flyveplads, hvor små privatfly kan lande efter aftale med ejeren.

Historie

I vores tid er Mosen på Tunø resterne af det gamle Stenalderhav, som delte de to øer, Thund, for omkring 10.000 år siden. Kombinationen af landhævning, saltaflejringer, strømme og bølger gjorde, at Tunø senere blev til én ø med højeste punkt, Bjerget, på 24 m.

Arkæologiske fund af redskaber viser, at Tunø med sikkerhed har været beboet af bønder siden 500 år før vor tidsregning. I 1216 mageskiftede Valdemar Sejr med biskoppen i Aarhus, fordi der skulle bruges egetømmer til en ny domkirke i Aarhus. Bønderne blev fritaget for at betale skat til kongen, men skulle i stedet levere 1000 fløndere til kirken i Aarhus. Senere købte tunboerne Tunø tilbage.

På Tunø Museum og i den lokalhistoriske samling findes udstilling af div. ting og dokumenter kan bestilles til gennemsyn. Såvel museum som samling drives af frivillige.

Tunø by set fra drone

Erhverv

Tunboerne ernærede sig frem til primo 1960-erne ved landbrug og lidt fiskeri. I 1965 blev Tunø fredet, bortset fra selve Tunø By, for at sikre naturen som rekreativt område.

I dag findes flg. erhverv på Tunø: Grøntsagsproduktion, røgerivirksomhed, havnefoged, indehavere og forpagter af spisesteder/værelsesudlejning, billedkunstner m. galleri, skolelærer, it-virksomhed, graver, korsanger, præst (delepræst), cykeludlejning, købmand, brygger, turistguide, caféejere, tømrere, sommerhus-, havne- og teltpladsservice, renovationsmedarbejder, kørsel, sygeplejerske, hjemmehjælper, sommerlæge, fåreavler, handelsfirmaindehaver, kvieopdræt (Kogræsserforeningen). Analysekonsulent og handicapplejer pendler ad hoc. Størstedelen af de nævnte erhverv udføres på deltid eller som sæsonarbejde.

Der er formentlig et marked for dyrehold, kunst- og kunsthåndværkproduktion, produktion af fødevarespecialiteter og div. servicevirksomheder m. eksport.

På Tunø stopper arbejdslivet ikke i 60'erne, men måske ved de 90. Enten er der et job at passe, eller også sørger vores 25 foreninger for at holde vores lille samfund i gang med frivillig arbejdskraft.

Kontakt evt. vores erhvervsforening for flere oplysninger om iværksættermuligheder. Se tunø.dk.

Bosætning

Jævnligt er der huse til salg på Tunø. Tjek på boliga.dk eller boligsiden.dk. Almennyttige boliger findes ikke, men af og til er der mulighed for private lejemål. Der findes tre pensionistboliger, som øboerne af helbredsmæssige årsager kan søge at blive visiteret til af Odder Kommune.

Skole mv.

Børn fra Tunø går i skole i Hou Skole og Børnehus

Tunø er et trygt sted at være barn og børnene opnår nogle sociale kompetencer, en ansvarlighed og omsorg for hinanden, som du ikke ser i byerne. Vi holder alle øje med ”vores” børn, også dem der som 3-årige selv cykler til skole.

Tunboer – hvem er de?

Vi er 71 faste beboere. Her har over halvdelen rundet de 60 år og 11 er børn under 14 år. Nogle har rødder på Tunø tilbage til 1700-tallet, nogle har boet på øen hele deres liv, og resten er tilflyttere, der startede som turister på øen. Vi er også en noget uhomogen forsamling på mange måder, men med det til fælles, at vi holder af Tunø ”ind til benet”. Vi er øboer, og om du reciterer Goethe i strikkeklubben, garver skind, deltager i fællesspisning, følger universitetets onlineforedrag om lus eller relativitetsteori, fanger krabber eller hummere, spiller en pot billard hver lørdag, får en øl på bænken, eller bare passer haven, det er sådan set ligegyldigt; det er livskvalitet.

Og det er netop den smittende livskvalitet, stilheden og den friske luft, som rammer alle tilrejsende. Pulsen sænkes. Du stresser af.

Tunø har to sæsoner

Sommersæsonen betyder, at huse og haver skal vedligeholdes. Der skal dyrkes, plukkes og syltes forråd. Familie og venner kommer på besøg, og nogle har et feriejob. Hvert år modtager Tunø op mod 50.000 gæster med færgen og 10.000 sejlere. Det er endagsturister, feriegæster i sommerhus, i telt, til festival, eller familie på besøg. Rigtig mange besøger Tunø igen og igen.

Seværdigheder

 • Tunø Havn
 • Tunø Fyr
 • Tunø Kirke
 • Mindelunden
 • Den gamle vandtank
 • Mindestenen ved kirkevejen
 • Den gamle smedje
 • Fugletårnet på Bjerget
 • Danmarks første vindmøllepark ved Tunø Knob
 • Vandresti rundt om øen
 • Shelter ved Bjerget og Nordstranden
 • Lystfiskeri
 • Jagtterræn
 • MS Tunø (turistsejlads til Samsø)

Spisesteder

 • Café Eggert Art
 • Det Gamle Mejeri
 • Købmandsgårdens café
 • Stalden Mini Golf
 • Thunø Kro
 • Tunø Røgeri

Overnatning for gæster

 • Campinghytter på Tunø Teltplads
 • Det Gamle Mejeri (gæstgiveri)
 • Privat ferieudlejning i Tunø by (se tunø.dk)
 • Privat sommerhusudlejning (se tunø.dk)
 • Tunø B&B
 • Degnegården (ferielejligheder)
 • Tunø Feriecenter Blåkærgård
 • Tunø Nordstrand Grillhytte og Shelter
 • Tunø Teltplads
 • Ved Bjerget Shelter

Vintersæsonen betyder travlhed af en helt anden art. Nu starter øens sammenkomster og foreningsarbejdet – og ikke mindst det frivillige arbejde. Alle deltager, med det de kan.

Foreninger og lignende

 • Grundejerforeningen Revet
 • Grundejerforeningen Stenkalven
 • Grundejerforeningen Søndenom
 • Grundejerforeningen Tovten
 • Røgerifonden
 • Tunø Avis
 • Tunø Beboerforening
 • Tunø Erhvervsforening
 • Tunø Festival
 • Tunø Flugtskyttelaug
 • Tunø Forsamlingshus
 • Tunø Kogræsserforening – Aktiv Naturpleje
 • Tunø Kunst Kultur
 • Tunø Lokalhistoriske Forening
 • Tunø Mandagsklub
 • Tunø Menighedsråd
 • Tunø Museum
 • Tunø Museums Venner
 • Tunø Teltholderforening
 • Tunø Tennisklub
 • Tunø Tirsdagsklub
 • Tunø Vandværk
 • Tunøfonden
 • Ø-træning
 • Ølykkecenteret

Den ideelle nye nabo

En aktiv, social iværksætterfamilie fx inden for kunsthåndværk, it eller andet langdistancearbejde. Gerne med børn. Men enlige, efterlønnere og pensionister er også velkomne.

Det kunne også være en person, som søger et refugie for at fordybe sig i i en periode. Flere har tidligere valgt Tunø, når de fx skulle skrive hovedopgave til et studie. Skrive manuskript. Eller bare tænke.

Velkommen til Tunø.