Klip i kørekortet

På Færdselsstyrelsens hjemmeside kan du læse nærmere om klippekortordningen og finde eksempler på kliprelevante overtrædelser.