Udstedelse af kørekort

Skal du have kørekort skal du møde personligt op i Borgerservice på rådhuset.

Hvis du vil have nyt kørekort eller udvide dit nuværende kørekort med en anden kategori, skal du have undervisning hos en kørelærer, som er godkendt til den ønskede kategori.

Du kan få kørekort til følgende kategorier:

Kategori A - motorcykel (lille eller stor motorcykel)
Kategori B - almindelig bil
Kategori C - lastbil 
Kategori D - stor personbil
Kategori E - påhængskøretøj  

Du kan også få kørekort til erhvervsmæssig personbefordring og traktor/motorredskab.

Skal du besøge Borgerservice skal du dog huske at bestille tid i forvejen