Kommunale ejendomsbidrag

Ejendomsbidrag af villa, ejerlejlighed, sommerhus mv.

Hvem modtager ejendomsbidragsbilletten?

Du modtager din ejendomsbidragsbillet i din digitale postkasse i januar/februar måned. (Kommunale ejendomsbidrag af fast ejendom). Hvis du er fritaget fra digital post sendes den til din fysiske postkasse.

Alle ejendommens ejere modtager en ejendomsbidragsbillet, men kun én modtager den originale. De øvrige ejere modtager en kopi, hvilket også står trykt på ejendomsbidragsbilletten.

Det er modtageren af den originale ejendomsbidragsbillet der modtager indbetalingskort med betalingsinformation, såfremt ejendomsbidraget ikke er tilmeldt til Nets / PBS. Indbetalingskort sendes ligeledes til den digitale postkasse ca. 10 dage før ejendomsbidraget forfalder. Hvis du er fritaget fra digital post sendes det til din fysiske postkasse. 

Hvis kommunale ejendomsbidrag er tilmeldt Nets / PBS fremsendes der ikke indbetalingskort.

Hvis ejendommen har en administrator, er det administratoren der modtager den originale ejendomsbidragsbillet samt indbetalingskort.

Hvornår skal jeg betale ejendomsbidrag?

Du skal betale ejendomsbidrag en gang om året. 

Ejendomsbidraget forfalder d. 01. marts med sidste rettidige indbetaling d. 10. marts.

Det er dig som ejer, der har ansvaret for at ejendomsbidraget bliver betalt rettidigt.

Odder Kommune opkræver følgende bidrag:

  • Rottebekæmpelse
  • Skorstensfejning
  • Pumpe- digelag

Hvordan beregnes rottebekæmpelse?

Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og beregnes, gældende fra 1. januar 2024, på baggrund af ejendommens areal, som oplyst i BBR, forud for det år, som opkrævningen dækker.

Gebyret beregnes som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter, hvorimod tidligere beregning skete med udgangspunkt i ejendommens samlede værdi. For ejerlejligheder beregnes gebyret som en sats pr. kvadratmeter samlet bolig- og erhvervsareal.

Kontakt

Har du yderligere spørgsmål til ejendomsbidrag er du velkommen til at skrive til ejendomsskat@odder.dk eller ringe på tlf. 8780 3609.

Ejendomsvurdering, ejendomsværdi og grundværdi

Din ejendomsværdi og grundværdi bliver fastsat af SKAT - ikke af din kommune. Pr. 1. januar 2024 opkræves ejendomsskatten hos SKAT. 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ejendomsskat eller vurdering, skal du kontakte SKAT, Ejendomsvurderingen på tlf. 7222 2826.