Skylder du penge til kommunen

Faktura
Faktura sendes til din digitale postkasse, med mindre du er fritaget for digital post. Det er derfor vigtigt at du husker at tjekke din digitale postkasse for at se om der skulle ligge en faktura eller en opkrævning. Det er en god idé at få opsat advisering på din digitale postkasse, så du modtager en mail eller en SMS ved ny post.

Du kan få hjælp til opsætning af digital post ved Den Digitale Hotline på tlf. 70 20 00 00.

Benyt oplysningerne på det vedhæftede indbetalingskort ved betalingen af kravet. Du kan også betale ved at overføre beløbet til kommunens konto nr. 4387 – 0004003020. Anfør oplysning om hvad beløbet skal anvendes til, hvis du overfører til kontonummer.

Restance til kommunen
Du kan se, hvor meget du skylder kommunen via 

Du skal logge på med MitID og du har mulighed for at betale evt. restance med MobilePay eller betalingskort. 

Fast betaling og betalingsservice
Du kan tilmelde de fleste af kommunens løbende betalinger til fast betaling via MobilePay, hvor du med et enkelt swipe, kan tilmelde dig løbende betaling.

Det er også muligt at tilmede dig fast betaling via betalingsservice.

Ved at tilmelde dig fast betaling af de løbende regninger undgår du at betale for sent eller for tidligt og du undgår renter og gebyrer.

Kan du ikke betale, så ring til Borgerservice!
Hvis du ikke kan betale faktura fra eller opkrævning fra kommunen på sidste rettidige indbetalingsdag, er det en god idé at kontakte Opkrævningsteamet på tlf 87 80 33 33. Ofte vil du kunne:

  • undgå at modtage en rykkerskrivelse med et rykkergebyr
  • få hjælp til tilmelding af løbende betaling til betalingsservice
  • få oplysning om restancen
  • lave en betalingsaftale*

* Der kan normalt ikke laves betalingsaftaler om løbende betalinger af f.eks. daginstitution, mad eller ejendomsskat.

Rykker, gebyr og renter
Hvis du ikke betaler vil kommunen normalt sende en rykkerskrivelse til erindring om den manglende betaling. Rykkerskrivelsen sendes som udgangspunkt som digital post.

I forbindelse med udsendelse af rykkerskrivelser pålægges et gebyr. Gebyrets størrelse er afhængig af restancens størrelse:

  • For krav under 500 kr. er gebyret 100 kr.
  • For krav på 500 kr. eller højere er gebyret 250 kr.

Gebyret er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

For en lang række krav beregnes der renter, hvis ikke kravet betales på forfaldsdagen.

Inddrivelse
Har du ikke betalt kravet efter udsendt rykker eller lavet en betalingsaftale med Odder Kommune vil kravet ofte blive sendt til Gældsstyrelsen til inddrivelse. Hvis dit krav er sendt til inddrivelse bør du kontakte Gældsstyrelsen, for at få betalt restancen. Du skal være opmærksom på, at der vil løbe yderligere omkostninger på kravet, hvis det sendes til inddrivelse ved Gældsstyrelsen.

Kontakt Gældsstyrelsen via gaeldst.dk eller tlf: 7015 7304 .

Modregning
Hvis du har en restance til kommunen vil der blive modregnet til betaling af kravet i overskydende skat.
Hvis du skylder betaling for daginstitution eller SFO vil der blive foretaget modregning i din børne- og ungeydelsen.

Mit Betalingsoverblik er en selvbetjeningsløsning, hvor du kan få overblik over og betale dine mellemværender til Odder Kommune. Her kan du f.eks. se mellemværender på daginstitutionsbetaling eller ejendomsskat.

Du kan både betale med MobilePay eller betalingskort.

Det er ligeledes muligt at tilmelde de fleste løbende betalinger til fast betaling via MobilePay med et enkelt swipe eller til Betalingsservice.

Hvis du har problemer med at få Mit Betalingsoverblik til at fungere, kan du få hjælp ved Den Digitale Hotline på tlf. 7020 0000.

Hvis du har spørgsmål til de krav der vises i Mit Betalingsoverblik kan du ringe til Opkrævningsteamet i Borgerservice på tlf. 8780 3333

Du skal være opmærksom på, at der kan være mellemværender, der ikke kan ses på Mit Betalingsoverblik f.eks. beboerindskudslån, der ikke er forfaldet til betaling endnu.