Anmeld socialt bedrageri - også anonymt

Odder Kommune har fokus på at forhindre uretmæssig udbetaling af offentlige ydelser.

Til dette formål er der nedsat en kontrolgruppe.
Kontrolgruppens arbejde er både at forebygge og forhindre misbrug af offentlige ydelser.

Sociale ydelser skal udbetales ud fra borgerens faktiske forhold - hverken mere eller mindre.

Alle henvendelser - også anonyme - tages alvorligt og undersøges grundigt.

Har du mistanke om socialt bedrageri, kan du nedenfor foretage en anmeldelse.

Du bestemmer selv, om du vil oplyse dit navn eller om du vil vælge at foretage en anonym anmeldelse.

Som anmelder er du ikke part i sagen, jf. forvaltningsloven. Du kan derfor ikke få at vide, hvad der sker videre i sagen.