Socialt bedrageri - virksomheder

På denne side kan du læse om hvad du bør være opmærksom på, hvad kan der ske, når kommunen undersøger en sag og hvad du skal gøre hvis du har mistanke om noget

Vær opmærksom på

 • at kommunen skal orienteres, hvis du som selvstændig erhvervsdrivende har genoptaget arbejdet efter en sygemelding 
 • at de angivne sygeperioder er korrekte, når du søger om sygedagpengerefusion til dig selv eller dine ansatte 
 • at ansatte (fra udlandet) skal have et registreringsbevis (arbejdstilladelse), inden de starter i jobbet, se nyidanmark.dk for yderligere information 
 • at løn og lønsedler er korrekte, herunder indberettet til E-indkomstregistret, se skat.dk for yderligere information 
 • at regnskabsmæssige krav overholdes, at ansatte ikke uretmæssigt modtager offentlig forsørgerydelse

Hvis du er i tvivl, så er Borgerservice selvfølgelig behjælpelig med at afklare din situation.

Hvad kan der ske?

Hvad kan der ske, når kommunen undersøger en sag?

Odder Kommune kan

 • foretage uanmeldt virksomhedskontrol 
 • pålægge virksomheden at føre logbog 
 • udveksle oplysninger med Skat og Politi 
 • hyre en ekstern revisor på skatteyders regning 
 • kræve tilbagebetaling af sociale ydelser, som den pågældende ikke har været berettiget til 
 • beslutte at melde sagen til politiet

Hvis du har mistanke om noget

Har du mistanke om socialt bedrageri, bør du kontakte kommunen.

Alle henvendelser - også anonyme - tages alvorligt og undersøges grundigt.

Som anmelder, er du ikke part i sagen, jf. forvaltningsloven. Du kan derfor ikke få at vide, hvad der sker videre i sagen.

Der er ingen krav til, hvordan en anmeldelse skal udfyldes

Ud over oplysning om hvem anmeldelsen drejer sig om, kan den f.eks. indeholde:

 • oplysninger om, hvilken form for socialt bedrageri har du mistanke om 
 • oplysninger om, hvorfor tror du, at der er tale om socialt bedrageri 
 • adresse på den, du har mistanke til 
 • andre oplysninger, som kan være relevante for sagens oplysning Alle henvendelser – også anonyme - tages alvorligt og undersøges grundigt.

Du kan også sende et brev eller en e-mail til borgerservice@odder.dk
eller du kan ringe til Odder Kommune på tlf.: 8780 3333.

Hvis du vælger at sende en anmeldelse pr. brev skal du sende den til:

Odder Kommune
Borgerservice, kontrol
Rådhusgade 3
8300 Odder