Myndighed

På Det Specialiserede Socialområde.

Hvem henvender vi os til?

Målgruppen for Det Specialiserede Socialområde Myndighed er fysisk, psykisk og socialt udsatte på voksenområdet.

Hvilken støtte yder vi?

Vi tilbyder rådgivning og vurdering af støttebehov til voksne borgere med fysiske, psykiske og/eller sociale problematikker.
Vi udreder borgerens støttebehov på baggrund af Voksenudredningsmetoden.

Sådan kommer du i kontakt med os

Telefonisk kontakt kan ske på nr. 87 80 33 33.

Om Myndighed

På det Specialiserede Socialområde Myndighed er vi alle uddannede socialrådgivere.

Vi yder råd og vejledning samt behandler ansøgninger og træffer afgørelser og foretager opfølgning i henhold til følgende indsatser og paragraffer efter serviceloven:

 • Socialpædagogisk indsats efter servicelovens § 85.
 • BPA ordninger / hjælperordninger efter servicelovens § 96.
 • Ledsagerordning efter servicelovens § 97
 • Merudgifter efter servicelovens § 100
 • Døgnbehandling for misbrug efter servicelovens § 101
 • Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103
 • Social- og samværstilbud efter § 104
 • Midlertidig botilbud efter servicelovens § 107
 • Længerevarende botilbud efter servicelovens § 108
 • Ophold på krisecenter – samt og udvidet rådgivningsforpligtelse og koordinering af indsats til kvinder på krisecenter efter servicelovens § 109.
 • Ophold på forsorgshjem efter servicelovens § 110.

I vores sagsbehandling har vi fokus på at understøtte borgeren i at mestre eget liv og i at deltage som aktiv medborger i fællesskabet.