Bo & Beskæftigelse

Bo & Beskæftigelse består af fem boenheder, to beskæftigelsestilbud og en fælles administration.

Bo & Beskæftigelse er Odder Kommunes samlede tilbud til en bred målgruppe af borgere med udfordringer, heriblandt borgere med kognitiv funktionsnedsættelse, sent udviklede, udviklingshæmmede og multihandicappede.  

Aktivitetscentret tilbyder beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens §103 og §104 til ca. 60 brugere. Brugerne arbejder på forskellige værksteder, og herudover tilbyder Aktivitetscentret en række andre aktiviteter, som kan være med til at afveksle brugernes hverdag og udvikle deres motorik, kompetencer og værktøjer til at klare sig selv.

Café Pakhuset er en lille brugerdreven café, som tilbyder beskæftigelse efter Servicelovens §103 samt LAB-lovens §31 til ca. 15 brugere. Medarbejderne i caféen er således en blanding af udviklingshæmmede, personer i jobafklaring og praktik, frivillige og pædagogisk personale. Café Pakhuset er åben for alle og udgør det daglige samlingssted for borgere, som nyder et socialt fællesskab på tværs af forskelligheder.

Den fælles vision for Bo & Beskæftigelse er at skabe et godt sted at bo, gæste og arbejde med afsæt i strategien for det specialiserede socialområde. Den fælles faglighed bygger på en helheds- og empowerment-orienteret socialpædagogisk tilgang, hvor fokus er på aktivt medborgerskab i læringsfællesskaber tilpasset den enkelte bruger. I hverdagen betyder det, at brugeren mødes på baggrund af en anerkendende og ressourceorienteret pædagogik, hvor der tages afsæt i den enkelte brugers ønsker, behov og muligheder.

Handicappede kvinde i kørestol