Vejledning & Mestring

Vejledning og Mestring er et tilbud til voksne borgere, som har brug for en social indsats for at kunne fungere i egen bolig i Odder Kommune. Det er oftest borgere som har en psykisk lidelse, en senhjerneskade, en udviklingsforstyrrelse eller udviklingshæmning og/eller er socialt udsatte.

Indgangen til Rosenhuset

Hvilket samarbejde tilbyder vi?

Du kan få vejledning i form af samtaler. Det kan være hjemme hos dig selv eller i Vejledning & Mestrings lokaler, alt efter hvad vi skal samarbejde om. Samtalerne kan også foregå via telefon eller skærmkommunikation.

Vejlederne kan samarbejde med dig om forskellige former for  opgaver, f.eks.:

 • at du får mere struktur i din hverdag
 • at du får bedre styr på din økonomi
 • at du får bedre mulighed for at gennemføre møder med det offentlige
 • at du får bedre orden på din boligsituation

Sådan kommer du i kontakt med os

Om Vejledning & Mestring

Vejledning & Mestring samarbejder med borgere efter §82B, §85 og §99 i Serviceloven samt §31B i LAB-loven. Disse paragraffer er generelt kendte som mentorstøtte, hjemmevejledning/bostøtte eller forebyggende indsatser.

Vi samarbejder med dig om at kunne mestre dit liv på de områder, du selv opfatter, at du motiveret for. Typisk har du samtale med en vejleder 1 - 2 gange om ugen, men det kan variere meget alt efter aktuelle behov. Du har normalt samtale med samme vejleder hver gang.

 

Rosenhuset, som ligger på Lundevej 3, lejlighed 106, rummer både kontorfællesskab for vejlederne og lederne i Vejledning & Mestring samt fælles lokaler med samværsmuligheder for visiterede borgere.

I Rosenhuset har vi samværstilbud flere hverdage, hvor du kan komme og være sammen med andre, møde vejledere og deltage i aktiviteter.

Der er åben klubtid, hvor der er medarbejdere til stede mandag, onsdag og fredag

Der er NADA (øreakupunktur) tirsdag og fredag. Tjek tidspunkter på opslag i gangen eller spørg en medarbejder.
Du kan også få NADA i Vores Netværk mandag og onsdag.
Det koster ikke noget, og der er ingen tilmelding. 

Sådan kommer du i kontakt med os:

Højbede

Madklub

Ansat i Rosenhuset

 

 

Facaden på Vores Netværk

Vores Netværk er et netværksskabende kontaktsted, som ligger på gågaden i Odder, Rosensgade 47. Her kan alle velkomne - Vores Netværk kræver ingen henvisning.

Der tages i Vores Netværk initiativ til en lang række aktiviteter, både i og uden for stedet. Disse aktiviteter opstår og etableres altid og udelukkende på baggrund af initiativ fra de borgere, der for tiden bruger Vores Netværk.

Medarbejderne på stedet arbejder ud fra fælles opgaveløsning, yder råd og vejledning i forhold til både individuelle og relationelle udfordringer, samt samtale og dialog om forskellige emner.

Via fællesskaber er det mulighed for at:

 • Bringe egne ressourcer i spil
 • Opnå samhørighed
 • Kunne indgå i sociale sammenhænge
 • Opbygge relationer
 • Styrke initiativformåen
 • At få adgang til ressourcer i samfundet

 Målet med Vores Netværk er at skabe mulighed for at deltage som aktive medborgere i samfundet.

Dette i en vekselvirkning mellem at kunne bidrage og modtage i relation til andre og således styrke personlige kompetencer til at kunne tage vare på eget liv.

Sådan kommer du i kontakt med os

Følgende tider er der personale tilgængeligt:

 • mandag kl. 11.00 - 15.00
 • tirsdag kl. 11.00 - 15.00
 • onsdag kl. 11.00 - 15.00
 • torsdag kl. 15.00 - 19.00

Vores Netværk åbnes og bruges også på andre tidspunkter, hvilket som regel annonceres via Facebookgruppen Vores Netværk Odder.

Henvendelse kan også ske direkte til Odder Kommunes sagsbehandlere på tlf. 8780 3333.

Vores Netværk har adresse på Rosensgade 47B, 8300 Odder