Faste udvalg

Kommunalbestyrelsen nedsætter politiske udvalg, som behandler sager inden for et specifikt område. En stor del sager opstår og afgøres reelt i udvalgene. Herunder ses de faste udvalg og ad hoc udvalg.

Navn Parti
Lone Jakobi, formand Socialdemokratiet
Ditte-Marie Thejsen Enhedslisten
Lars Bluhme Socialdemokratiet
Kresten Bjerre Radikale Venstre
Nikolaj Enggård Fogh
Konservative
Uffe Jensen Venstre
Allan Werk Venstre 
Se billede af udvalgets medlemmer  
Navn Parti
Kresten Bjerre, formand Radikale Venstre
Lars Bluhme Socialdemokratiet
Palle Holsting Socialdemokratiet
Nikolaj Enggård Fogh Konservative
Ole Lyngby Pedersen Venstre
Louise Kreutzfeldt Venstre
Leif Gjørtz Christensen Enhedslisten
Se billede af udvalgets medlemmer  
Navn Parti
Marianne Hundebøll, formand SF
Lars Bluhme Socialdemokratiet
Claes Jensen Socialdemokratiet
Katja Ivesøe Radikale Venstre
Hans Hammann Venstre
Lene Aagaard Venstre
Finn Thranum Venstre
Se billede af udvalgets medlemmer  
Navn Parti
Ditte-Marie Thejsen, formand Enhedslisten
Torben Madsen Socialdemokratiet
Palle Holsting Socialdemokratiet
Katja Ivesøe Radikale Venstre
Klaus Rafael Jensen Konservative
Lene Aaagaard Venstre
Hans Hammann Venstre
Se billede af udvalgets medlemmer  
Navn Parti
Finn Thranum (formand) Venstre
Claes Jensen Socialdemokratiet
Torben Madsen Socialdemokratiet
Klaus Rafael Jensen Konservative
Allan Werk Venstre
Ole Lyngby Pedersen Venstre
Leif Gjørtz Christensen Enhedslisten
Se billeder af udvalgets medlemmer  
Repræsentant for Navn  
Idrætsråd Jan Løth  
  Henriette Jensen  
Kulturråd Pernille Helbo  
  Steen Bille  
Spejderråd Brian Holst Jensen  
  Peter Zastrow  
Aftenskoleråd Palle Hansen  
  Marianne Eriksen  
Udvalget for Kultur og Fritid Hans Hammann, Venstre  
Formand Claes Jensen, Socialdemokratiet  
Sekretær Malene Lykke Scharling