Kommunalbestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter

Denne vejledning indeholder en gennemgang af de væsentligste regler i forbindelse med arbejdet som medlem af byrådet.