Kommunernes styrelse

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse sætter rammerne for kommunernes virke


Se også