Øvrige udvalg, bestyrelser og kommissioner

Her kan du se hvilke andre poster i forskellige udvalg, bestyrelser og kommissioner, som politikerne har fordelt mellem sig.

En stor del af posterne skal efter reglerne besættes af byrådsmedlemmer. I andre tilfælde har partierne valgt at tildele poster til personer udenfor byrådet. Dermed er der enkelte steder også blevet poster til nogle af de partier, der ikke kom i byrådet. 

Børn og Ungeudvalg (tvangsfjernelser)

 • Lars Bluhme (A)
 • Uffe Jensen (V)
 • Claes Jensen (A) - suppleant
 • Hans Hammann (V) - suppleant
 • Uffe Jensen (V)

Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed

 • Uffe Jensen (V)

KLs repræsentantskab

 • Ditte-Marie Thejsen (Ø)

KLs delegeretmøde

 • Lone Jakobi (A) med Lars Bluhme (A) som personlig suppleant
 • Uffe Jensen (V) med Allan Werk (V) som personlig suppleant
 • Ditte-Marie Thejsen (Ø) med Kresten Bjerre (B) som personlig suppleant
 • Palle Holsting (A) med Lars Bluhme (A) som personlig suppleant
 • Kresten Bjerre (B) med Katja Ivesøe (B) som personlig suppleant
 • Hans Hammann (V) med Ole Lyngby Pedersen (V) som personlig suppleant.
 • Marianne Hundebøll (F) med Kresten Bjerre (B) som personlig suppleant
 • Lone Jakobi (A) med Lars Bluhme (A) som personlig suppleant
 • Uffe Jensen (V) med Allan Werk (V) som personlig suppleant
 • Ditte-Marie Thejsen (Ø) med Kresten Bjerre (B) som suppleant

Afdelingsbestyrelsen for plejeboligerne på Bronzealdervej

 • Claes Jensen (A) med Torben Madsen (A) som personlig suppleant
 • Helle Møller (F) med Mogens Bedsted (F) som personlig suppleant

Handicaprådet

 • Torben Madsen (A) med Rie Ramsdal Jensen (A) som personlig suppleant
 • Katja Ivesøe (B) med Marianne Hundebøll (F) som personlig suppleant
 • Klaus Rafael Jensen (C) med Allan Werk (V) som personlig suppleant
 • Lene Midtgaard (V) med Suzette Pedersen (V) som personlig suppleant

Odder Spildevand A/S

 • Elvin Hansen (A)
 • Kresten Bjerre (B)
 • Ole Lyngby Pedersen (V)

Letbanerådet

 • Lone Jakobi (A)

Spektrum Odder

Bestyrelsen

 • Nikolaj Enggård Fogh (C)

Repræsentantskabet

 • Jacob Petersen (A)
 • Michael Jessen (B)
 • Hans Hammann (V)

Odder Gymnasium

 • Lone Jakobi (A)

Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

 • Torben Madsen (A)

FGU Sydøstjylland

 • Uffe Jensen (V)

Kunstudvalget

 • Tine Mynster (B)
 • Henriette Toftegaard (C)
 • Tine Mynster (B)

LAG Odder-Hedensted

 • Marianne Hundebøll (F)

TV2 Østjylland

 • Linda Ann Wienand (A)
 • Nikolaj Enggård Fogh (C)

Grundlisteudvalget

 • Eva Lagerberg (A)
 • Niels Rasmus Kallin Jensen (B)
 • Nikolaj Enggård Fogh (C)
 • Frank Kronbo (F)
 • Steen Petersen (V)
 • Leif Gjørtz Christensen (Ø)

Hjemmeværnets distriktsudvalg

 • Knud Appel (V)
 • Preben Jensen (A) (ekspropriationskommissioner i henhold til ekspropriationsprocesloven)
 • Jan Kjærsgaard (A) (taksationskommissioner i henhold til ekspropriationsprocesloven)
 • Mogens Bedsted (F) og Bjarne Pedersen (V) (taksationskommissioner i henhold til vejloven)
 • Jan Gade (V) (overtaksationskommissioner i henhold til vejloven)
 • Henrik Opstrup (Ø) med Michael Jessen (B) som personlig suppleant
 • Lars Olsen - formand (A) med Jan Kjærsgaard (A) som personlig suppleant
 • Mogens Bedsted (F) med Frank Kronbo (F) som personlig suppleant
 • Ib Mortensen (O) med Jan Jørgensen (O) som personlig suppleant

Skatteankenævn Østjylland og Vurderingsankenævn Østjylland

Skatteankenævn

 • Per Ringgaard (V) med Per Højgård (V) som personlig suppleant

Vurderingsnævn Østjylland

 • Jytte Hansen (A) med Peter Skov Sørensen (A) som personlig suppleant

Underskriftsberettigede personer - køb og salg af fast ejendom m.v.

 • Kommunaldirektør Henning Haahr Pedersen
 • Økonomichef Grethe Sjørslev Laursen