Inkluderende fællesskaber på 0-18 års området

Læs om inklusionsindsatsen.

Byrådet i Odder Kommune ønsker at flere elever kan få deres skolegang i de almene klasser. Det øger sandsynligheden for at få en uddannelse og et job, når eleverne er tæt på det almene skolesystem. Gode inkluderende fællesskaber styrker også alle børn og unges trivsel og udvikling.

Byrådet har derfor lavet en tre-årig investeringsplan, der skal sikre, at fællesskaberne på folkeskolerne kan inkludere flere elever. Investeringsplanen skal højne kvaliteten af børn og unges læring, trivsel og udvikling med afsæt i de analyser, der er blevet foretaget på børne- og ungeområdet i Odder Kommune.

Den politiske vision og retning er klar og givet af Børne- Uddannelses- og Kulturudvalget: I Odder Kommune er inkluderende fællesskaber på hele 0-18 års området udgangspunktet for alle børn og unges hverdag i daginstitutionerne og skolerne.

Baggrund

Odder Kommune satte i foråret 2018 en stor analyse af inklusion i dagtilbud og skoler i gang. 

  • Læs analyserapportenAnalyse og afdækning af nuværende forhold til rammer, vilkår og organisering af indsatser for sårbare børn og unge i dagtilbud og skole i Odder Kommune.