Børne- og Familiecenteret

Børne- og Familiecentret

Vitavej 57
8300 Odder
Tlf: 8780 3280
E-mail: bfc@odder.dk

Sikker mail: 
Såfremt du ønsker at sende en mail indeholdende personfølsommeoplysninger, bedes du sende denne til vores sikre mail: signatur@odder.dk

Underretning om omsorgssvigt

Hvis du har formodning om, at et barn eller ung bliver udsat for omsorgssvigt, har du pligt til at kontakte de sociale myndigheder om dette. I Odder Kommune skal du kontakte Børne- og Familiecentret (BFC).
Du kan kontakte os skriftligt med brev eller digitalt ved at udfylde denne blanket: eller du kan ringe til os på vagttelefon på tlf. 4014 6042.
En sådan kontakt kaldes en underretning.
Mulighed for anonymitet

Børne- og Familiecenteret set udefra