Ungeenheden 15 - 29 årige

Ungeenheden koordinerer den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Den skal gøre alle unge under 30 år i Odder Kommune parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller få et job. 

Ungeenhedens kerneopgave er ganske klar;
Målet er uddannelse for alle unge hos Ungeenheden, men vejene til uddannelsen kan være forskellige. Derfor tilpasser vi forløbet ud fra din livssituation sammen med dig.

Det er en fælles opgave at nå i mål, og derfor skal vi samarbejde om dette sammen med dig og dit nærmeste netværk.

Ungeenheden - hvem er vi

Zami Krogh
Videoen går til Youtube

Visitationssamtale

OBS: Du skal møde fysisk op på rådhuset i odder (Rådhusgade 3, 8300 Odder), og henvende dig i receptionen ved hovedindgangen. Her skal du bede om et tid til visitationen for unge under 30 år, og du vil blive vejledt videre til en medarbejder der kan hjælpe dig. Husk der lukket på rådhuset om onsdagen.

Hvis du søger om økonomisk hjælp til forsørgelse som f.eks. kontanthjælp eller uddannelseshjælp og har brug for vejledning til dette, kan der bookes tid i borgerservice.

Samtalen er en forudsætning for at du kan få bevilget hjælp! Har du brug for hjælp til ansøgning.

Her skal du møde til din visitationssamtale

Kontakt Ungeenheden

Du kan kontakte Ungeenheden i Odder Kommune på:

Har du sendt en e-mail eller lagt en telefonbesked til os, så kan du forvente svar indenfor fem arbejdsdage.

Ungeenheden består af:

 

Kontakter

Uddannelsesvejleder for 8 og 9 kl på Parkvejensskole, Skovbakkeskolen, Rathlouskolen og Odder lille Friskole. Vejleder i 10 kl i Odder.
Tina Kyd Jacobsen
Tlf: 2183 4933
Mail: Tina.jacobsen@odder.dk

Uddannelsesvejleder for 8 og 9 kl på Parkvejensskole, Skovbakkeskolen, Rathlouskolen og Randlevskolen
Marete Hollænder
Tlf: 6135 7168
Mail: marete.hollaender@odder.dk

Uddannelsesvejleder for unge et ½ år efter afsluttet grundskole eller 10 kl.
Tina Plejdrup
Tlf: 2183 4919
Mail: tina.plejdrup@odder.dk

Uddannelsesvejleder for 8 og 9 kl i specialklasseregi på Parkvejensskole. STU vejleder for unge med særlige behov og vejleder for E-team og A-team på Ungdomsskolen
Helle Nielsen
Tlf: 2137 3698
Mail: h.nielsen@odder.dk

Leder
Mette Møller Johannesen
Tlf: 2459 2516
Mail: mette.johannesen@odder.dk

Links

På landsplan var søgningen til erhvervsuddannelser fra 9. og 10 klasserne 19,9 pct i marts 2021. I Odder var andelen 21,1 pct. Nedenstående tabel viser udviklingen i søgningen til gymnasier, EUD, FGU og øvrige over tre år:

Børne- , Uddannelses- og Kulturudvalget skal årligt i maj måned fastsætte nye mål for søgning til ungdomsuddannelserne på basis af opdateret data om de unges søgemønstre. Forvaltningen anbefaler følgende måltal for 2022:

Gym: 69
EUD: 22

Kontakter

Myndighedssagsbehandler 
Mirlinda Pllana
Tlf: 51 38 61 66
Mail: mirlinda.pllana@odder.dk 

Myndighedssagsbehandler 
Jakob Andersen
Tlf: 2922 2750
Mail: jakob.andersen@odder.dk

Myndighedssagsbehandler 
Zami Krogh
Tlf: 5138 6183
Mail: zami.krogh@odder.dk

Myndighedssagsbehandler 
Pia Nøhr Kristensen
Tlf: 2422 8695
Mail: pia.kristensen@odder.dk

Links

Det er muligt at søge uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp, hvis du er under 30 år og ikke har en kompetencegivende/erhvervsuddannelse uddannelse.

Det er vigtigt, at du henvender dig personligt på rådhuset – receptionen ved hovedindgangen, hvis du ønsker at søge ydelse. Hvis du ønsker at søger ydelse, vil du samtidig blive henvist til en medarbejder, som vil give dig en samtaletid med en UU vejleder / sagsbehandler, hvor I drøfter dine muligheder i ledighedsforløbet.

Husk at ansøgnings tidspunktet gælder først, fra det tidspunkt du har henvendt dig på rådhuset (Rådhusgade 3, 8300 Odder). Husk der lukket på rådhuset om onsdagen.

en.

Betingelser for uddannelseshjælp

 • Hvis du er under 30 år og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, tager kommunen udgangspunkt i, om du kan gå i gang med en uddannelse, eller om du har brug for en særlig indsats, inden du begynder på den.
 • Det er en betingelse for at få uddannelseshjælp:
 • at du er under 30 år
 • at du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse
 • at du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
 • at den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv og din familie, og at du ikke forsørges af andre
 • at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

Du kan søge og læse mere om uddannelseshjælp på borger.dk

 • Du skal have foretaget en læse-, skrive- og regnetest i dansk og matematik, hvis du ikke har en ungdomsuddannelse/erhvervsuddannelse.
 • Der stilles krav om aktiviteter, som kan få dig tættere på job eller uddannelse, så som parktik i en virksomhed eller anden form for aktivitet, som kan forbedre din sociale, psykiske eller fysiske udfordringer.
 • Der stilles krav om at du kan arbejde 4 timer om ugen, i ordinært lønnede job (uddybes senere)
 • Du skal opfylde et arbejdskrav på 225 timers ordinært og ustøttet arbejde, hvis du er ugift og fortsat skal kunne modtage fuld uddannelseshjælp eller fuld kontanthjælp. Kravet gælder, uanset om du er enlig eller samlevende.

 • Reglen betyder, at hjælpen til dig bliver nedsat, hvis du har modtaget hjælp i sammenlagt mindst et år inden for tre år, og du ikke har haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

 • Hvis du ikke opfylder arbejdskravet, bliver din hjælp nedsat med enten 533 kr. (2021) eller 1067 kr. (2021) pr. måned – det afhænger af, hvor stor din hjælp er.

 • Hvis din hjælp er blevet nedsat som følge af 225-timersreglen, får du igen ret til fuld hjælp, når du har haft 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. Alle arbejdstimerne skal ligge efter det tidspunkt, hvor hjælpen blev nedsat.

Læse mere eller se en film om 225 timers reglen

 • Hvis du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, er der en grænse for, hvor meget du månedligt samlet kan modtage i uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, særlig støtte samt boligstøtte.

 • Den grænse kaldes ’kontanthjælpsloftet’. Din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse vil ikke blive sat ned som følge af kontanthjælpsloftet, men du kan få udbetalt mindre i særlig støtte og boligstøtte.

Læs mere her eller se evt en film om kontanthjælpsloftet.

Søg ydelse via dette link

Tilmeld dig Jobcenteret – Meld dig ledig på jobnet og kontakt jobcenteret i Odder på 87803787, og bede om en visitationssamtale med en UU vejleder/sagsbehandler.

Tilmeld dig her

Der en udførelig vejledning som du blot skal følge. Husk at ringe til jobcenteret på 87803787, lige efter du har meldt dig ledig.

Kontakter

Myndighedssagsbehandler, unge med særligt behov for støtte
Ditte Rudmose Christensen
Tlf: 2922 2765
Mail: ditte.rudmose.christensen@odder.dk 

Myndighedssagsbehandler, unge med særligt behov for støtte
Betina Rasmussen
Tlf: 2922 2766
Mail: betina.rasmussen@odder.dk 

Myndighedssagsbehandler, unge med særligt behov for støtte
Mette Wittkopf Rasmussen
Tlf: 2922 2706
Mail: mette.rasmussen@odder.dk

Myndighedssagsbehandler, unge med særligt behov for støtte
Tina Brandt Hedegaard
Tlf: 2922 2768
Mail: tina.brandt@odder.dk

Myndighedssagsbehandler, unge med handicap
Rikke Liboriussen
Tlf: 8780 3405
Mail: rikke.liboriussen@odder.dk

Leder
Mette Møller Johannesen
Tlf: 2459 2516
Mail: mette.johannesen@odder.dk

Links

Kontakter

Myndighedssagsbehandler
Sascha Kjærgård Korsholm
Tlf: 2483 1539
Mail: sascha.korsholm@odder.dk 

Myndighedssagsbehandler
Pia Nøhr Kristensen
Tlf: 2422 8695
Mail: pia.kristensen@odder.dk

Leder
Mette Møller Johannesen
Tlf: 2459 2516
Mail: mette.johannesen@odder.dk

Links