Her skal du møde til din visitationssamtale

Visitationssamtalen foregår på Vitavej 57 (Vitapark)

Ved fremmøde på Vitavej 57, tager man plads i venteværelset og her vil man blive hentet af en UU vejleder/Sagsbehandler.

BFC