Søg uddannelseshjælp

Det er muligt at søge uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp, hvis du er under 30 år og ikke har en kompetencegivende/erhvervsuddannelse uddannelse.

Det er vigtigt, at du henvender dig personligt på jobcentret på rådhuset, når du søger ydelse. Her vil du få en samtaletid med en sagsbehandler, hvor I drøfter dine muligheder i ledighedsforløbet.  

Husk at ansøgnings tidspunktet gælder først, fra det tidspunkt du har henvendt dig på jobcentret.

Betingelser for uddannelseshjælp

  • Hvis du er under 30 år og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, tager kommunen udgangspunkt i, om du kan gå i gang med en uddannelse, eller om du har brug for en særlig indsats, inden du begynder på den.
  • Det er en betingelse for at få uddannelseshjælp:
  • at du er under 30 år
  • at du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse
  • at du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
  • at den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv og din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

Du kan søge og læse mere om uddannelseshjælp på borger.dk