Aktivitetshuset

Et aktivitets- og mødested.

Aktivitetshuset er Odder Kommunes aktivitets- og mødested for borgere fra det fyldte 60 år, samt førtidspensionister. Her kan du møde andre ligestillede, og du har mulighed for at skabe nye eller vedligeholde givende sociale kontakter.

Der er et fast aktivitetsprogram med forskellige ugentlige eller månedlige tilbud på hverdage. Der er tale om både “aktiviteter for hånden” (kreative aktiviteter), “aktiviteter for hjernen” (boglige aktiviteter), motionsgivende aktiviteter og samværsaktiviteter.

I sæsonens løb tilbydes desuden korterevarende tema-aktiviteter og forskellige arrangementer.

Du er ikke forpligtet til at deltage i de forskellige aktivitetstilbud for at være bruger af huset. Hvis du betaler grundbeløbet, kan du deltage i husets arrangementstilbud.

Aktivitetshuset er 100 % brugerstyret. Aktivitetshusets Brugerråd består af otte brugere.

Adresse

Aktivitetshuset
Ålykkecentret 5
8300 Odder
Tlf. 87 80 35 40
E-mail: aktiv.hus@gmail.com 
Hjemmeside: aktivitetshusetodder.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag 9:00- 15.30, fredag 9:00-12:00

Aktivitetshuset er åbent året rundt bortset fra weekender & helligdage, samt i sommerferien (ugerne bliver annonceret på opslagstavlen ved receptionen). 

Der er lukket mellem jul og nytår - ubemandede perioder kan forekomme - evt. nøgle vil da kunne hentes i Daghjemmet indenfor deres og Aktivitetshusets normale åbningstid.

Aktiviteter

Du finder en oversigt over aktiviteter på