Kørsel for ældre og handicappede

Skal du på Daghjem eller i Aktivitetshuset?

– kontakt en visitator ved Borgerforløb for at blive visiteret til kørsel, tlf. nr.: 87 80 37 00.
Der er en egenbetaling på 20 kr. pr. tur.

Du bliver kørt af Sundhed & Omsorg

Skal du til genoptræning?

– hvis du har behov for kørsel til genoptræning, aftal dette med træningscentret.

Du bliver kørt af Todbjerg Busser.

Flextur – dør til dør tilbud til alle

Med Flextur bestiller du selv rejsen, og du vælger selv, hvornår du vil af sted. Du bliver kørt i taxa, liftbus eller personvogn med særlig tilladelse, og du kører sammen med andre kunder lige som i bus og tog.
Læs mere om Flextur
Kontakt evt. Midttrafik på tlf. nr.: 87 40 83 00.

Flexbus

En flexbus kører kun hvis du har bestilt den. Den kører til og fra stoppesteder, der er angivet i køreplanen, og efter de angivne tider i køreplanen.
Læs mere om Flexbus
Kontakt Midttrafik på tlf. nr.: 87 40 83 00.

Rådgivning og vejledning

Borgerforløb
Vitapark, Vitavej 67, dør 4
Tlf. nr.: 87 80 37 00.
Telefontid: kl. 8.00 – 9.00

Borgerservice, Rådhuset, Rådhusgade 3, tlf. nr.: 87 80 33 33.

Skal du til egen læge eller speciallæge?

Hovedreglen er, at du selv skal sørge for at komme frem og tilbage fra den praktiserende læge.
Alene det, at du ikke har adgang til bus, tog eller egen bil berettiger ikke til transport.

Betingelser for at benytte kørselsordning til egen læge/speciallæge:

  • Du må ikke kunne anvende offentlige transportmidler af helbredsmæssige årsager
  • Du skal modtage social pension

Der ydes alene kørsel til og fra alment praktiserende læge samt til og fra nærmeste speciallæge.
Der ydes ikke kørsel til influenzavaccine.

Pensionister, der kan transportere sig selv, kan søge om befordringsgodtgørelse, hvis udgiften overstiger 25 kr.
Dokumentation for dette skal afleveres til Borgerservice på Rådhuset.
Befordringsgodtgørelse udgør altid billigste transportudgift til nærmeste speciallæge.

Kontakt Borgerservice på Rådhuset, Rådhusgade 3, 8300 Odder, tlf. nr.: 87 80 33 33.

Du bliver kørt af Todbjerg Busser.

Skal du på sygehuset?

– er du blevet indkaldt af sygehuset, kan du ringe til Region Midtjyllands Patientbefordring på tlf. nr.: 70 23 62 48.

Dette gælder også, hvis du er blevet henvist til et privat sygehus eller en friklinik.
Se regler for befordring til og fra sygehus.

Kørsel i forbindelse med ansøgning og afprøvning af hjælpemiddel

 – er du i stand til at selv at køre bil eller tage offentlig transport, er du berettiget til befordringsgodtgørelse. Dette udbetales af Borgerforløb.
 - er du ikke i stand til at køre bil eller tage offentlig transport, kan du ansøge om kørsel i Borgerforløb.

Kontakt en terapeut i Borgerforløb, tlf. nr.: 87 80 37 00.

Du bliver kørt af Todbjerg Busser.

Handicapkørsel

Læs om handicapkørsel her