Forebyggende hjemmebesøg

Hvad

Det forebyggende hjemmebesøg er et frivilligt og gratis tilbud om en uforpligtende samtale med udgangspunkt i den enkelte borgers aktuelle livssituation.

Samtalen omhandler de emner, som er vigtige for den enkelte, og sundhedsvejlederen kan bidrage med råd og vejledning, der kan støtte op om en meningsfuld hverdag.

Samtalen er fortrolig.

Oversigt over hvad man fx kan samtale om

Hvem

Et forebyggende hjemmebesøg tilbydes til kommunens ældre borgergrupper, jf. §79a i Serviceloven.

Som det fremgår af lovgivningen tilbydes borgere et forebyggende besøg, når man fylder 70 år og bor alene, i det år man fylder 75 og 80 år, og en gang årligt fra man er 82 år. Derudover tilbydes kommunens borgere i alderen 65-81 år, som er i særligt risiko for nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, også et besøg.

Besøget varetages af en sundhedsfaglig medarbejder i kommunen. Det er typisk enten en sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut. I Odder Kommune har man pr. efteråret 2020 ansat en sundhedsvejleder med fysioterapeutisk baggrund til at varetage funktionen.

Hvor og hvordan

Besøget foregår i borgers eget hjem. Man modtager invitation til det forebyggende hjemmebesøg via brev/digital post eller telefonisk.

Hvis man ønsker et uopfordret besøg til sig selv eller en pårørende, er man velkommen til at kontakte sundhedsvejlederen på tlf. 24 77 13 40 på hverdage mellem kl. 8 og 9 eller mail mette.frederiksen@odder.dk 

Det er også muligt at kontakte Borgerforløb på tlf. 87 80 37 00 eller mail sundhedogomsorg@odder.dk

Se også vores postkort om Forebyggende hjemmebesøg

Kontakt os her

Borgerforløb
Sundhed & Omsorg
Vitapark, Vitavej 67, dør 4
8300 Odder
Tlf. 87 80 37 00

Mandag - torsdag:
Kl. 8.00 - 11.30
Kl. 12.30 - 14.30

Fredag:
Kl. 8.00 - 11.30
Kl. 12.30 -13.30

Hvis du ønsker at tale med en bestemt visitator, hjælpemiddelterapeut eller sundhedsvejlederen er det muligt kl. 8.00 - 9.00 på alle hverdage.

Demenskoordinatoren træffes på alle hverdage kl. 8.00 - 9.00 på tlf. 87 80 37 16.