Seniorrådet

Seniorrådets opgave er at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og fungere som kontaktorgan mellem ældre borgere og byrådet ved tilrettelæggelsen af kommunens ældrepolitik.

Seniorrådets medlemmer:

Harry Bengtsen (formand)
Adresse: Smedegade 19, Ørting, 8300 Odder
Mail: ah.bengtsen@gmail.com 
Telefon: 71 78 72 15

Børge Kristensen (næstformand)
Adresse: Jonasdalen 12B, 8300 Odder
Mail: jonasdalen12@gmail.com
Telefon: 20 74 55 70

Hanna Nissen 
Adresse: Skolegade 5A, Hou, 8300 Odder
Mail: hnis201155@gmail.com
Telefon: 2929 8032

Henrik Thiesen
Mail: hthhenrik@gmail.com

Jytte Groth 
Adresse: Høghus 43, 8300 Odder
Mail: jytte.groth@gmail.com
Telefon: 23 80 28 47

Suppleanter til Seniorrådet

Sonja Lottrup
Mail: lottrup@live.dk

Klavs Hansen
Mail: klavselvig@gmail.com

Poul Henning Jensen
Mail: poul.henning.jensen@jensen.mail.dk
Telefon: 2238 3692

Forvaltningen

Majbritt Veise Blohm, Sundheds- og Omsorgschef (sekretær for Seniorråd)
Kontor: Sundhed & Omsorg, Vitavej 67 dør 4 (kontor v. indgang 69, parterre, lokale 0.03)
Mail: Majbritt.Blohm@odder.dk
Telefon: 29 20 96 75

Johanne Helboe Nielsen, Udviklingskonsulent (sekretær for Seniorråd)
Kontor: Ledelse og Udvikling, Odder Rådhus, Rådhusgade 3
Mail: johanne.nielsen@odder.dk
Telefon: 30 84 34 03

Sanela Ljeskovica, direktør
Seniorrådet beskæftiger sig med ældreområdet i hele kommunen, men mange af de relevante forvaltningsområder hører under direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse, Sanela Ljeskovica.
Mail: sanela.ljeskovica@odder.dk 
Telefon: 20 52 98 33

Udvalget for Sundhed og Voksne

Seniorrådet beskæftiger sig med ældreområdet i hele kommunen, men mange af de relevante sager hører politisk under Udvalget for Sundhed og Voksne.

Læs om Seniorrådet på

Se også