Klage over afgørelse

Klager behandles i Ankestyrelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen inden 4 uger indsendes til:

Borgerforløb
Sundhed & Omsorg
Vitavej 67, dør 4
8300 Odder

Eller på e-mail: sundhedogomsorg@odder.dk

Klagen vil herefter blive behandlet i Ankestyrelsen.