Kontakt Sundhed, Social & Omsorg

Bo & Beskæftigelse

Tlf.: 87 80 40 04
E-mail: bb@odder.dk

Borgerforløb

Tlf. 87 80 37 00
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk 
Fortrolig mail: signatur@odder.dk 

Det specialiserede socialområde

Henvendelser vedrørende særlig social støtte til voksne, fx tilbud til handicappede, kontaktpersoner, ledsager, alkoholbehandling samt misbrugsbehandling.

Katerina Cibulkova Tlf.: 29222763
E-mail: katerina.cibulkova@odder.dk

Stine Givard Tlf.: 20145237
E-mail: stine.givard@odder.dk

Torben Højriis Tlf.: 87803374
E-mail: torben.hojris@odder.dk

Forebyggelse & Rusmidler

Tlf. 87 80 35 05
Direkte telefonnumre
 til medarbejdere
E-mail forebyggelse-rusmidler@odder.dk 

Sundhed & Omsorg 

Tlf.: 87 80 32 43
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk 

Daghjemmet i Odder Kommune 

Tlf.:  87 80 35 23
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk

Odder Kommunes Korttidsafsnit  

Tlf.: 87 80 32 77
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk 

Odder Kommunes Træningscenter 

Tlf.: 87 80 37 40
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk

Plejeboliger på Bronzealdervej 

Tlf.: 87 80 32 72
E-mail: kristina.jensen@odder.dk

Stenslundcentret

Tlf.: 87 80 37 01
E-mail: lotte.lambek@odder.dk 

Vejledning & Mestring

Tlf.: 87 80 39 90
E-mail: rosenhuset@odder.dk

Aktivitetshuset 

Tlf.: 87 80 32 43
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk