Markedsdialog - etablering af ny brandstation

Efter det offentlige infomøde vil der blive afholdt individuelle møder med interesserede aktører.

Aarhus og Østjylland vokser og sikkerheden skal følge med. Det betyder, at der skal etableres en ny fuldtidsbrandstation til Østjyllands Brandvæsen i Lisbjergområdet. Den nye brandstation skal være robust og med stort fokus på funktionalitet, samtidig med at den er rammen om attraktive arbejdspladser døgnet rundt.

Bygningens placering skal understøtte behovet for hurtigt at kunne rykke ud. Egnet grund i Lisbjerg til den nye Station Aarhus Nord er fundet. Fra Lisbjerg er der hurtig adgang til det overordnede vejnet, de nye byområder i den nordlige del af Aarhus Kommune, samt hospitalet i Skejby.

Østjyllands Brandvæsen ønsker en ny Brandstation der signalerer tryghed og robusthed. Stationen skal samtidig fungere som base og en attraktiv arbejdsplads for brandfolk, da stationen er døgnbemandet året rundt.

Der skal etableres en bygning med plads til garager, indendørs vaskeplads, kontorfaciliteter, overnatningsværelser, køkken, opholdsrum, motionsrum, mødefaciliteter og udendørs ophold. Bygningen kan være i to etager.

Udenoms arealerne skal disponeres frem til skel med parkering, plads til drejeradier for brandbilerne og udkørsel til offentlig vej. Der skal desuden etableres opholdsarealer for vagtgående personel, der skal indbyde til udeophold.

Den forventede tidshorisont for tilbud og kontrahering ser således ud:

  • D. 18. december 2017: Offentligt infomøde
  • Uge 2-3 2018: Individuelle møder med potentielle tilbudsgivere
  • D. 23. januar 2018: Modtagelse af ansøgningsmateriale fra tilbudsgivere
  • D. 5. februar 2018: Valg af tilbudsgivere
  • D. 8. februar 2018: Udsendelse af tilbudsindhentningsmateriale til indbudte tilbudsgivere
  • Medio marts 2018: Indledende forhandlingsmøder
  • Ultimo april 2018: Tilbudsfrist
  • Ultimo maj 2018: Kontrahering med valgt tilbud

Folder