Udviklingen i søgningen til gymnasier, EUD, FGU og øvrige

På landsplan var søgningen til erhvervsuddannelser fra 9. og 10 klasserne 19,9 pct i marts 2021. I Odder var andelen 21,1 pct. Nedenstående tabel viser udviklingen i søgningen til gymnasier, EUD, FGU og øvrige over tre år:

Tabel over udvikling i søgning til gymnasier

Børne- , Uddannelses- og Kulturudvalget skal årligt i maj måned fastsætte nye mål for søgning til ungdomsuddannelserne på basis af opdateret data om de unges søgemønstre. Forvaltningen anbefaler følgende måltal for 2022:

Gym: 69
EUD: 22