Underretning om omsorgssvigt

Hvis du har formodning om, at et barn eller ung bliver udsat for omsorgssvigt, har du pligt til at kontakte de sociale myndigheder om dette. I Odder Kommune skal du kontakte Børne- og Familiecentret (BFC).

Kontakt os
Du kan kontakte os skriftligt med brev eller digitalt ved at udfylde denne blanket:
eller du kan ringe til os på tlf. 8780 3280
.

En sådan kontakt kaldes en underretning.

Mulighed for anonymitet
Du kan, når du underretter, opgive dit navn og adresse, men det er også muligt at underrette anonymt – både via brev, telefon og digitalt. Hvis du udfylder blanketten digitalt og ønsker at være anonym skal du undlade at indtaste en e-mailadresse til kvitteringssvar.

Hvis du er usikker på, om du skal underrette, er du velkommen til at ringe og få vejledning hos BFC på tlf. 8780 3280. Du kan få vejledningen anonymt, hvis du ønsker det.

Når vi modtager en underretning, har vi pligt til at undersøge barnets og familiens situation og vurdere, om der i forhold til barnets eller den unges trivsel er behov for støtte.

De underretninger, vi modtager på BFC, bliver vurderet inden for 24 timer, og vi tager stilling til, hvordan og hvor hurtigt, vi skal handle.

Uden for almindelig åbningstid er det kun de underretninger, der er sendt til os digitalt ved at udfylde denne blanket:
der bliver behandlet indenfor 24 timer. Det er derfor vigtigt, at hvis du formoder, at der er brug for hurtig handling, at du sender din underretning via ovenstående blanket. Din henvendelse vil blive sendt sikkert, og du kan være anonym. Du skal blot udfylde de felter, du finder nødvendigt.

Hvis du skønner, at situationen er så alvorlig og akut, at der er brug for øjeblikkelig hjælp, skal du kontakte Østjyllands Politi på tlf. 8731 1448.

Kontakt os

Børne- og Familiecentret
Vitavej 57
8300 Odder
Tlf: 8780 3280
E-mail: bfc@odder.dk

Sikker mail: 
Såfremt du ønsker at sende en mail indeholdende personfølsommeoplysninger, bedes du sende denne til vores sikre mail, som er signatur@odder.dk