Sådan behandler vi persondata i Tandplejen

Tandplejen har pligt til at føre journal. Det står i Sundhedsloven.
Vi skal derfor oplyse dig om, hvordan vi håndterer persondata.

Vi arbejder med
- Identifikationsdata om børn, unge og forældre
- Information om tandsundhed og tandbehandling
Oplysningerne er givet af forældre eller den unge. Sundhedsoplysninger fra andre sundhedspersoner rekvireres ved accept til dette.

Disse data har betydning for, at vi kan give den bedst mulige og korrekte behandling.

Oplysningerne bliver også brugt til statistik bl.a. i Sundhedsstyrelsen og i Odder Kommunes Tandpleje.
Disse data vil ikke være personhenførbare i resultaterne.

Vi videregiver kun journaloplysninger til anden tandlæge, hvis vi har fået konkret samtykke til det. Du kan vælge at trække samtykket til videregivelse af journalmateriale tilbage.

Tandjournal (alle oplysninger) slettes iht. Sundhedsloven, 10 år efter sidste tilførsel til journalen.

Du har ret til at
- bede om indsigt i journalen
- anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger i den.
- bede om at få begrænset behandlingen af oplysningerne.

Dataansvarlig for oplysningerne:
Odder Kommune
Odder kommunale Tandpleje
Vitaparkvej 9 st. tv.
8300 Odder
CVR-nr.: 32 26 43 28
Telefon: 87803370
Mail: tandplejen@odder.dk.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved at sende en mail til dpo@odder.dk, hvorefter Databeskyttelsesrådgiveren vil kontakte dig.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk