Bustransport for elever

Elever, der opfylder følgende afstandskriterier, kan køre gratis med skolebussen.

0. - 3. klasse = 2,5 km
4. - 6. klasse = 6,0 km
7. - 9. klasse = 7,0 km
10. klasse = 9,0 km

Hvis man bor uden for skoledistriktet, gælder afstandskriterier i forhold til at køre gratis dog ikke.

Skolekort

Skolen udsteder skolekort til de elever, der har ret til fritransport. Kortet er kun gyldigt til de angivne ruter. Kortet er personligt og skal medbringes på hele turen. Det skal vises, hvis chaufføren beder om det, så han til enhver tid kan se, at kortet er gyldigt. Ved misbrug inddrages kortet og afleveres til skolen. Hvis eleven ikke har et gyldigt skolekort, skal eleven betale for turen.

Buskøreplaner

På Midttrafiks hjemmeside kan du se køreplaner og rutekort for lokalruterne: 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 og 1008

Du kan også finde kontaktoplysninger til bestilling af Flexbus på Midttrafik's hjemmeside

Buskort til folkeskolerne

Byrådet har besluttet, at alle skolekort til lokalbusserne følger Midttrafiks takster. Udstedelsen af buskort er også overdraget til Midttrafik.

Hvad betyder det at skolekort følger Midttrafiks takster

  • Folkeskolerne skal bestille skolekort til de befordringsberettigede elever ved Midttrafik.
  • Folkeskoleelever der ønsker at bruge bussen, og som ikke er befordringsberettigede, kan købe almindelig periodekort ved Midttrafik. Priser på periodekort og almindelige billetter m.m. kan ses på Midttrafiks hjemmeside
  • Privat- og friskoleelever som ønsker at benytte bussen, kan købe kort ved Midttrafik. Såfremt Skolen er tilmeldt ved Midttrafik, bestilles kort gennem skolen, ellers kan forældrene købe kort ved Midttrafik. 

Befordringsberettiget elever

Efter folkeskoleloven og bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen skal byrådet sørge for befordring af elever mellem distriktsskolen og hjemmet efter nogle nærmere fastsatte regler om afstande og trafikfarlige skoleveje.

Gratis befordring for folkeskoleelever:

Folkeskoleelever, der opfylder følgende afstandskriterier, kan køre gratis med bussen:

  • 0.-3. klasse = 2,5 km
  • 4.-6. klasse = 6,0 km
  • 7.-9. klasse = 7,0 km
  • 10. klasse   = 9,0 km

Hvis folkeskoleeleven bor udenfor skoledistriktet, gælder afstandskriterier i forhold til at køre gratis dog ikke.
Desuden kan folkeskoleelever, der har kortere skolevej end angivet her, køre gratis med skolebus, hvis skolevejen er klassificeret som en farlig skolevej.

Kommunen har ingen forpligtigelse til at forestå eller finansiere befordring af elever, der har valgt anden skole end distriktsskolen, f.eks. friskole eller privatskole, jf. § 1 stk. 5 i bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen.