Personale og værdier

Bronzealdervej - Et sted hvor livet er værd at leve

At leve er ikke nok. Solskin, frihed og en lille blomst må man have”
H. C. Andersen: Sommerfuglen

Vi har siden plejeboligerne på Bronzealdervej blev taget i brug 10. januar 2009, været inspireret af den amerikanske læge Bill Thomas, som har udviklet: ”Eden Alternative”, der skaber ældrebaserede fællesskaber, hvor livet er værd at leve.

Eden begrebet relaterer sig til en have, hvor de ansatte er ”gartnere”, som vander, varmer og gøder jorden så alle kan vokse og gro og livet værd at leve.

Budskabet i Bill Thomas` filosofi er en fuld omlægning på organisationsniveau som omformer institutioner til levesteder, hvor både beboere og ansatte får øget velbefindende.

Målet er, at mindske ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed ved:

 • at fremme venskaber mellem mennesker og dyr.
 • at udvikle stimulerende omgivelser, hvor alle sanser tilgodeses gennem dufte, smagsoplevelser, musik, kropsmassage, hjemlige omgivelser, planter og inspirerende udsmykninger.
 • at lave spontane aktiviteter – gerne med humoristisk islæt. Nedbryde rutiner og afprøve noget nyt og anderledes. Tage en chance, gribe nuet og se hvad der sker ! Hvis noget ikke virker – så er det et signal om at gøre noget andet.
 • at øge beboerens selvværd ved størst mulig selvbestemmelse omkring egen situation, hjemmets indretning og dagligdagens gøremål. Derved skabe et meningsfuldt liv for beboeren.
 • at inddrage beboerens stærke sider, samt konstant at give anerkendelse og omsorg.

Værdierne bag EDEN er en helhedsorienteret tankegang, hvor respekt, anerkendelse og omsorg for det enkelte menneske sættes i centrum. Vi tror på, at alle kan udvikle sig hele livet, også selvom man bor i plejebolig. Tankegangen går fra at være sygdoms- og medicinsk orienteret til at være livsbekræftende og helhedsorienteret.

Lederen skal gå foran – men holde sig i baggrunden! Gode vilkår, inspiration, moti-vation og opbakning skal komme fra ledelsen. I stedet for at besvare spørgsmål, stiller lederen spørgsmål og flytter beslutninger til medarbejdere og beboere.

Det kræver dybt engagerede medarbejdere, som skal arbejde teamorienteret med høj grad af ansvarlighed og mod til at gå utraditionelle veje samt vilje til, at overlade beslutninger til beboerne selv i størst muligt omfang.

Man kan sige, at beboere, medarbejdere og ledelse er påbegyndt en lang og dejlig rejse sammen. Som på alle rejser, vil der være perioder, hvor det går op af bakke, eller hvor man ender i en blindgyde og må vende om igen. Heldigvis ved vi, at der altid kommer strækninger, hvor det går det ned af bakke igen med vinden i ryggen!

Eden Alternative – de 10 principper

 1. De tre plager – ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed tegner sig for størstedelen af lidelse blandt vore Ældste.
 2. Et samfund centreret om de Ældste forpligter sig til at understøtte levesteder, hvor livet udvikler sig i tæt og vedvarende kontakt med andre mennesker, uanset alder og formåen, såvel som dyr og planter. Det er disse relationer, som giver alle – børn, unge, voksne og ældre – mulighed for et liv værd at leve.
 3. Kærlige relationer er modgiften til ensomhed. De Ældste fortjener en let og naturlig adgang til relationer med mennesker i alle aldre og med dyr i hverdagen.
 4. Et Ældste-centreret fællesskab fylder dagene med variation og spontanitet – modgiften til kedsomhed. Dette muliggøres i omgivelser, hvor noget uventet og uforudsigeligt kan opstå.
 5. Et Ældste-centreret fællesskab sikrer muligheder for at give, såvel som at modtage. Dette er modgiften til hjælpeløshed.
 6. Meningsløse aktiviteter nedbryder den menneskelige sjæl. Muligheden for at gøre dét, vi finder mening i, er essentiel for menneskers sundhed.
 7. Nødvendig medicinsk og fysisk behandling skal understøtte omsorgen – ikke være styrende i hverdagen.
 8. Et samfund centreret om sine Ældste, ærer disse ved at nedtone en topstyret, bureaukratisk ledelse. I stedet arbejdes på at placere flest mulige beslutningsprocesser hos de Ældste eller de, som er tættest på dem.
 9. At skabe et Ældste-centreret fællesskab er en evig proces, da menneskets vækst aldrig må adskilles fra dets liv.
 10. . En klog og engageret ledelse er hjerteblodet i kampen for at overvinde de tre plager. Intet kan erstatte denne ledelse.

Eden Alternatives definition af Ældste:
En Ældste er en person der – uanset kronologisk alder og i kraft af sin livserfaring – giver os indsigt i, hvordan man kan leve og trives både alene og i fællesskaber.