Fællesrådet

Fællesrådet har følgende til formål

Medvirke til at fremme trivsel for brugerne ved at tilgodese brugernes interesser og behov i videst mulig omfang.

Medvirke til at komme med ideer og inspiration, og opmuntre til frivillig indsats til gavn for brugerne.

Være bindeled/kontaktorgan mellem brugere og personale.

Være bindeled/kontaktorgan mellem Sundhed og Omsorg og Seniorrådet.

Medvirke som sparringspartner for ledelsen.

I Fællesrådet give beboere og pårørende lejlighed til at beskæftige sig med og øve indflydelse på spørgsmål, der vedrører egen og centrets trivsel.

Fællesrådet skal være et forum med mere dialog end information.
Der kan drøftes etiske / moralske spørgsmål / holdninger - men absolut ingen personsager.