CSR People Prize nomineringen

Få virksomheder har opbygget så overbevisende og systematisk en CSR-profil som Plejeboligerne på Bronzealdervej i Odder. Hele tiden arbejder de med at udvikle og styrke deres indsats på det sociale område og har siden deres nominering i 2013 formået at lægge nye lag på deres brede pallette af tilbud og løsninger i forhold til indslusning, forebyggelse og fastholdelse.”

Mette Rønnau,
formand for CSR People Prize-juryen